Meerjarenplan Welzijnsvereniging OPcura goedgekeurd
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Meerjarenplan Welzijnsvereniging OPcura goedgekeurd

Welzijnsvereniging OPcura beheert verschillende voorzieningen: woonzorgcentrum, huishoudhulp, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum, serviceflats, buurthuis en een sociaal restaurant. Op 11 maart 2019 startte de nieuwe Raad van Bestuur. Samen met de directie en medewerkers van OPcura stelt deze Raad van Bestuur een meerjarenplan 2020-2025 op dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering. Dit plan bestaat uit … Lees verder

Opendeurdagen in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opendeurdagen in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske

Het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske leidt laaggeschoolde of langdurige werklozen op in het herstellen en het verkopen van tweedehandskledij om zo werkervaring op te doen en makkelijker werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Onder leiding van een begeleidster kunnen zo zes vrouwen geholpen worden. Iedereen kan hier terecht om zijn gebruikte kledij een tweede … Lees verder

Geautomatiseerd zorgdossier in WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Geautomatiseerd zorgdossier in WZC De Oase

Elke bewoner van het WZC “De Oase” dient wettelijk te beschikken over een administratief, verpleegkundig en medisch dossier. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van een softwareprogramma voor het beheer van het administratief en verpleegkundige dossier. Dit softwareprogramma is onderverdeeld in 2 subprogramma’s: met het ene worden het administratief dossier en de RIZIV-facturatie beheerd; het andere … Lees verder

OCMW-raad Opwijk gaat digitaal
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW-raad Opwijk gaat digitaal

In de laatste OCMW-raad werd beslist om mee in te stappen in het project ‘Digitaal vergaderen’ dat door het gemeentebestuur werd uitgewerkt. Het gemeentebestuur werd hierdoor gemachtigd voor het voeren van de opdracht ‘Aankoop en indienstelling van een softwaremodule digitaal vergaderen’ en wees de opdracht toe aan de firma bvba Green Valley Belgium. Dit project is … Lees verder

Welzijn in Opwijk
WELZIJN IN OPWIJK

Welzijn in Opwijk

De voorbije twee jaar heeft het OCMW, samen met de dienst Welzijn, al veel inspanningen geleverd voor het sociaal welzijn. Het oprichten van het Bijzonder Comité Sociale Zaken (dat zijn nut al heeft bewezen bij het onderzoek van sociale dossiers), de start van de Welzijnsraad en de uitbouw van de OCMW-campus zijn slechts enkele van … Lees verder

Vervanging OCMW secretaris
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Vervanging OCMW secretaris

Tijdens de OCMW-Raad van 23 december werd de vervanging van de OCMW-secretaris voorbereid. Op 1 maart 2015 bereikt de secretaris de pensioengerechtigde leeftijd. De opvolging moet voorzien worden en hiertoe wordt de functie van OCMW secretaris vacant verklaard. Voor de concrete invulling van de functie wordt een selectieprocedure bij bevordering georganiseerd in het voorjaar 2014. … Lees verder

Infonamiddag osteoporose in OCMW-cafetaria
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Infonamiddag osteoporose in OCMW-cafetaria

Eén op 3 vrouwen heeft na de menopauze last van osteoporose, in de volksmond beter bekend als “botontkalking”. Maar ook mannen blijven niet gespaard. Bij 1 op 5 mannen ouder dan vijftig wordt osteoporose vastgesteld. Tijdens de voordracht, gegeven door voedingsdeskundige Annememie Quintijn, wordt een duidelijk en klaar antwoord gegeven op vragen zoals: wat is osteoporose … Lees verder

Opendeurdag in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske
WELZIJN IN OPWIJK

Opendeurdag in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske

Het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske leidt laaggeschoolde of  langdurige werklozen op in het herstellen en het verkopen van tweedehandskledij om zo werkervaring op te doen en makkelijker werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Onder leiding van een begeleidster kunnen zo zes vrouwen geholpen worden. Iedereen kan hier terecht om zijn gebruikte kledij een tweede … Lees verder

Afbouw lokaal opvang initiatief
WELZIJN IN OPWIJK

Afbouw lokaal opvang initiatief

Het lokaal opvang initiatief (LOI) voor kandidaat politieke vluchtelingen werd in 2000 opgericht op initiatief van de federale overheid. De bedoeling was een opvangnetwerk te realiseren in alle gemeenten van België. Sinds 2000 kreeg Opwijk in totaal 22 opvangplaatsen toegewezen. Het OCMW moest zorgen voor een woning om de asielzoekers tijdelijk op te vangen, in het kader … Lees verder

OCMW voorziet nieuwe crisisopvang
WELZIJN IN OPWIJK

OCMW voorziet nieuwe crisisopvang

Eén van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe beleidsploeg is de crisisopvang te verbeteren en uit te breiden. Zo voorziet het OCMW een nieuwe locatie voor crisisopvang waar 4 alleenstaanden en een gezin tijdelijk onderdak kunnen krijgen wanneer ze door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer … Lees verder

OCMW stelt omgevingsanalyse op
WELZIJN IN OPWIJK

OCMW stelt omgevingsanalyse op

Een goed beleid is een goed onderbouwd beleid dat rekening houdt met tendensen in de maatschappij, specifieke kenmerken van een regio, sterktes en zwaktes van een organisatie, kansen of moeilijkheden die zich voordoen. Op basis van deze factoren worden beleidskeuzes gemaakt. Hiervoor maakt de administratie van het OCMW ieder jaar een  externe omgevingsanalyse op en … Lees verder