ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Meerjarenplan Welzijnsvereniging OPcura goedgekeurd

Welzijnsvereniging OPcura beheert verschillende voorzieningen: woonzorgcentrum, huishoudhulp, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum, serviceflats, buurthuis en een sociaal restaurant. Op 11 maart 2019 startte de nieuwe Raad van Bestuur. Samen met de directie en medewerkers van OPcura stelt deze Raad van Bestuur een meerjarenplan 2020-2025 op dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering. Dit plan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van dit meerjarenplan. Er werden 72 acties bepaald waarin het onderhoud van de zorgcampus, de uitbreiding van de dienstverlening en het verder optimaliseren van de zorg centraal staan. De voornaamste investeringen die op de agenda staan zijn:

– Uitbreiding dienstverlening dienstenchequebedrijf
– Plaatsen zonnepanelen
– Oprichting van een lokaal dienstencentrum
– Herinrichting van gemeenschappelijke ruimten
– Plaatsen van drinkwaterfonteinen op alle afdelingen
– Vernieuwen van meubilair
– Vernieuwen verpleegposten
– Vernieuwen materiaal schoonmaak
– Hittepreventie door plaatsing airco’s
– Vernieuwen van medische en niet-medische machines
– Energiezuiniger maken van de zorgcampus
– Renovatiewerken serviceflats Den Eikendreef
– Vernieuwen keukenapparatuur
– Uitbreiding werkmateriaal technische dienst
– Uitbreiden van de dienstverlening
– Aankoop liftbus

Meer info: https://opcura.opwijk.be/