Versoepeling bezoekregeling WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Versoepeling bezoekregeling WZC De Oase

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 werden de richtlijnen over de bezoekregeling in de woonzorgcentra aangepast. Hierdoor kan ook in ons woonzorgcentrum “De Oase” vanaf maandag 15 juni een versoepeling van de bezoekregeling toegepast worden. Volgende BEZOEKREGELING geldt vanaf maandag 15 juni: – Op weekdagen wordt er dagelijks een bezoekmoment … Lees verder

Heropening Dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Heropening Dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal

Welzijnsvereniging OPcura baat een zorgcampus uit met o.a. een centrum voor dagverzorging ’t Zonnedal. In dit dagverzorgingscentrum worden ouderen dagelijks (op weekdagen) opgevangen met als doel de mantelzorger te verlichten van zijn taak zodat deze ouderen langer in de thuissituatie kunnen blijven. Gebruikers kunnen beroep doen op vervoer met een liftbus of een personenwagen dat … Lees verder

Versoepeling bezoek WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Versoepeling bezoek WZC De Oase

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de woonzorgcentra in beperkte mate en onder voorwaarden vanaf maandag 18 mei 2020 verruimd worden. Hierdoor kan ook in het woonzorgcentrum De Oase vanaf deze datum een bezoekregeling toegepast worden. Volgende bezoekregeling geldt vanaf maandag 18 mei: Het bezoek … Lees verder

Meerjarenplan Welzijnsvereniging OPcura goedgekeurd
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Meerjarenplan Welzijnsvereniging OPcura goedgekeurd

Welzijnsvereniging OPcura beheert verschillende voorzieningen: woonzorgcentrum, huishoudhulp, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum, serviceflats, buurthuis en een sociaal restaurant. Op 11 maart 2019 startte de nieuwe Raad van Bestuur. Samen met de directie en medewerkers van OPcura stelt deze Raad van Bestuur een meerjarenplan 2020-2025 op dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering. Dit plan bestaat uit … Lees verder

Kunst in WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Kunst in WZC De Oase

Woonzorgcentrum De Oase van Welzijnsvereniging OPcura biedt lokale kunstenaars voortaan de gelegenheid en plaats om kunstwerken tentoon te stellen. Op deze manier wil OPcura de buitenwereld betrekken in het leven in het woonzorgcentrum en creëert het een positieve beeldvorming over de woonzorgcentra. Tevens wordt hierdoor de binnenomgeving verfraaid en kunnen de kunstwerken een gespreksonderwerp vormen … Lees verder

Uitbreiding activiteiten dienstenchequebedrijf
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Uitbreiding activiteiten dienstenchequebedrijf

Welzijnsvereniging OPcura beheert, naast een aantal voorzieningen zoals een woonzorgcentrum, ook een dienstenchequebedrijf dat schoonmaakhulp biedt aan personen in hun thuissituatie. Onze twaalf medewerkers en de dienstverantwoordelijke staan hierbij in voor de schoonmaak van de woning van 126 klanten via het systeem van dienstencheques. Om deze klanten nog beter te kunnen ondersteunen heeft welzijnsvereniging OPcura … Lees verder

OPcura investeert verder in zorgondersteunende producten
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OPcura investeert verder in zorgondersteunende producten

Welzijnsvereniging OPcura exploiteert verschillende woonzorgvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en serviceflats. In woonzorgcentrum “De Oase” verblijven heel wat bewoners met een bepaalde zorgnood en bewoners die lijden aan dementie. Voor deze bewoners werd er recentelijk het toestel “Qwiek.up” aangekocht. Dit toestel is een zorgondersteunend product dat speciaal gemaakt werd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. … Lees verder

Kick-off moment Mondzorglijn – WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Kick-off moment Mondzorglijn – WZC De Oase

Woonzorgcentrum “De Oase” van OPcura W.V. neemt deel aan De Mondzorglijn, een project dat als doel stelt de mondzorg voor ouderen in woonzorgcentra te optimaliseren. Kwetsbare ouderen, en vooral ouderen die in de woonzorgcentra verblijven, hebben immers een veel slechtere mondgezondheid ten opzichte van de algemene bevolking of zelfs ten opzichte van hun valide leeftijdsgenoten. … Lees verder

Nieuw bestuur OPcura W.V.
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuw bestuur OPcura W.V.

Op 1 januari 2018 werd welzijnsvereniging OPcura opgestart. Deze vereniging van publiek recht werd opgericht door twee deelgenoten, namelijk gemeente en OCMW Opwijk. Door deze oprichting werd de zorgcampus verzelfstandigd in een aparte rechtspersoonlijkheid. De statuten leggen de twee bestuursorganen van OPcura vast, namelijk de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Beide organen zijn … Lees verder

Ouderen zorgcampus OPcura helpen Natuurpunt vogels tellen
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Ouderen zorgcampus OPcura helpen Natuurpunt vogels tellen

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Het Grote Vogelweekend in Vlaanderen om na te gaan hoe het gesteld is met de vogels in Vlaamse tuinen. Tijdens het telweekend in 2018 hebben 33.675 Vlamingen in totaal 632.285 vogels geteld. In 2019 wordt er opnieuw een telweekend georganiseerd, meer bepaald op 26 en 27 januari 2019. Natuurpunt Opwijk ziet in … Lees verder