ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OPcura investeert verder in zorgondersteunende producten

Welzijnsvereniging OPcura exploiteert verschillende woonzorgvoorzieningen zoals een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en serviceflats. In woonzorgcentrum “De Oase” verblijven heel wat bewoners met een bepaalde zorgnood en bewoners die lijden aan dementie. Voor deze bewoners werd er recentelijk het toestel “Qwiek.up” aangekocht. Dit toestel is een zorgondersteunend product dat speciaal gemaakt werd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Dit toestel kan bewoners op verschillende niveaus prikkels geven, door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving.

De “Qwiek.up” kan mobiel ingezet worden en projecteert beelden op het plafond of de muur, ondersteund met rustgevende muziek. Het product is erop gericht om bewoners enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Personeel kan immers het toestel inzetten als interventie op diverse (zorg)momenten die hierom vragen. Zo kan een bewoner afgeleid worden tijdens een zorgmoment dat stress geeft. Het toestel wordt op dat moment ingezet om deze ervaring voor de bewoner positief te veranderen en het werk voor het personeel efficiënter en plezieriger te maken. Het toestel kan ook ingezet worden als welzijnsactiviteit zowel individueel als in groepsverband. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te genieten van een concert of te bewegen samen met een instructrice.

Door dit toestel, dat afgestemd kan worden op de wensen en behoeften van de bewoner, verbeteren wij bijgevolg de belevingsgerichte zorgaanpak bij onze bewoners en dus het algehele welzijn en leefplezier van onze bewoners!