ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Versoepeling bezoek WZC De Oase

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de woonzorgcentra in beperkte mate en onder voorwaarden vanaf maandag 18 mei 2020 verruimd worden. Hierdoor kan ook in het woonzorgcentrum De Oase vanaf deze datum een bezoekregeling toegepast worden.

Volgende bezoekregeling geldt vanaf maandag 18 mei:

 • Het bezoek wordt georganiseerd in zaal Satijn. Hier worden drie gespreksruimten voorzien.
 • Bezoek is mogelijk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens tussen 13 en 16 uur. Op dinsdagnamiddag en op weekend- en feestdagen is er geen bezoek mogelijk.
 • Bezoek is enkel mogelijk op afspraak. Maak als familielid zelf een afspraak via het digitaal reservatiesysteem.
 • Om alle bewoners en familieleden de kans te geven om te genieten van deze bezoekregeling, wordt een frequentie van 1 bezoek per week per bewoner vooropgesteld. De duur van het bezoek bedraagt ongeveer 25 minuten.
 • Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per bewoner toegelaten. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk dezelfde personen op bezoek te laten komen. Maak binnen de familie de nodige afspraken hieromtrent. Bij discussie zal het woonzorgcentrum in samenspraak met de bewoner zelf vastleggen welk familielid op bezoek mag komen.
 • Aan de bezoeker zal bij aanvang van het bezoek gevraagd worden om een verklaring op eer te ondertekenen waarin de bezoeker verklaart gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen van COVID-19 vertoond te hebben of niet positief getest werd op COVID-19. De bezoeker moet zich eveneens registreren in een register.
 • Het is verplicht om als bezoekers een mondmasker te dragen tijdens het bezoek. Zelfgemaakte stoffen mondmaskers worden door het woonzorgcentrum tijdens het bezoek ter beschikking gesteld.
 • Tijdens het bezoek moet de sociale afstand maximaal gerespecteerd worden. De ruimtes werden zodanig ingericht dat deze regel gerespecteerd kan worden.
 • Tijdens het bezoek zullen de nodige voorzorgsmaatregelen gehanteerd worden, zoals een correcte handhygiëne en ontsmetting. Handalchohol zal ter beschikking staan. De bezoeksruimte zal na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd worden.
 • Het is verboden om te drinken of te eten tijdens het bezoek.
 • Attenties kunnen niet persoonlijk overhandigd worden aan de bezoekers. Attenties kunnen gedeponeerd worden in een bak (zet steeds de naam van de bewoner erop) en zullen worden behandeld zoals de attenties die afgegeven worden aan de hoofdingang.
 • (Huis)dieren kunnen niet meegebracht worden tijdens een bezoek.

De richtlijnen rond andere bezoekvormen zoals videobellen of raamcontacten blijven verder gehandhaafd. Deze contactmomenten kunnen nog steeds aangevraagd worden via info@opcura.be. Aangezien het organiseren van de bezoekregeling een extra personeelsinzet vergt, zou het kunnen dat gemaakte afspraken met families in verband met deze contactmomenten moeten worden herbekeken. Wij vragen hiervoor het nodige begrip.

Deze bezoekregeling wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Eventuele bijsturingen zullen aan de bewoners en familieleden tijdig gecommuniceerd worden. Het woonzorgcentrum kan steeds beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden of gemotiveerd tijdelijk het bezoek intrekken voor een bepaalde bewoner. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan een bezoeker steeds geweigerd worden. Uiteraard willen wij als woonzorgcentrum onze uiterste best doen om zoveel mogelijk bewoners en familieden de kans te geven om te genieten van deze bezoekjes, maar het blijft hierbij belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Alle andere richtlijnen in het woonzorgcentrum blijven nog steeds van kracht. Toegang tot het woonzorgcentrum is bijvoorbeeld nog steeds niet mogelik voor kapsters of pedicures. Van zodra er gewijzigde richtlijnen zijn, wordt u op de hoogte gebracht.