ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Heropening Dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal

Welzijnsvereniging OPcura baat een zorgcampus uit met o.a. een centrum voor dagverzorging ’t Zonnedal. In dit dagverzorgingscentrum worden ouderen dagelijks (op weekdagen) opgevangen met als doel de mantelzorger te verlichten van zijn taak zodat deze ouderen langer in de thuissituatie kunnen blijven. Gebruikers kunnen beroep doen op vervoer met een liftbus of een personenwagen dat georganiseerd wordt door het dagverzorgingscentrum zelf.

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus werden de centra voor dagverzorging verplicht gesloten vanaf 13 maart 2020. Doordat het aantal COVID-19 besmettingen per dag afneemt alsook de dagelijkse aantallen ziekenhuisopnames en de curve van overlijdens heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid de toelating gegeven aan de dagverzorgingscentra om terug de deuren te openen.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 heropent hierdoor ons centrum voor dagverzorging ’t Zonnedal. Deze opstart gaat gepaard met heel wat voorzorgsmaatregelen. Het blijft echter uitermate belangrijk dat bepaalde regels van kracht blijven en dat we aandachtig zijn (en blijven) voor eventuele besmettingen.

Door deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij onze gebruikers op een veilige manier terug ontvangen en ondersteunen wij opnieuw zowel de ouderen als hun mantelzorger in de thuissituatie.

Ook nieuwe gebruikers kunnen zich opnieuw aanmelden. Samen met de verantwoordelijke verpleegkundige wordt bekeken wanneer en op welke dagen een nieuwe opstart mogelijk is.

Deze maatregelen kunnen wijzigen in functie van de praktische toepassing in de praktijk of ten gevolge van nieuwe richtlijnen van de overheid. Wij zorgen ervoor dat u steeds voldoende geïnformeerd wordt over deze wijzigingen.