ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Kick-off moment Mondzorglijn – WZC De Oase

Woonzorgcentrum “De Oase” van OPcura W.V. neemt deel aan De Mondzorglijn, een project dat als doel stelt de mondzorg voor ouderen in woonzorgcentra te optimaliseren. Kwetsbare ouderen, en vooral ouderen die in de woonzorgcentra verblijven, hebben immers een veel slechtere mondgezondheid ten opzichte van de algemene bevolking of zelfs ten opzichte van hun valide leeftijdsgenoten. Aangezien de mondgezondheid een belangrijke impact heeft op de kwaliteit van leven en het algemeen welzijn, heeft de Vlaamse Overheid dit project ‘De Mondzorglijn’ opgestart. Meer informatie kan je ook terugvinden op de website http://www.gezondemond.be.

Het concreet doel van het project bestaat uit het installeren van een mondzorgteam binnen woonzorgcentra dat zal instaan voor het verbeteren van de preventieve mondzorg voor ouderen die verblijven in deze woonzorgcentra. Een draaiboek werd dan ook opgesteld dat elk woonzorgcentrum stap voor stap kan uitwerken en bijgevolg een leidraad is om de mondzorg te verbeteren.

Om dit proces meer kans op slagen te geven, stelt de Vlaamse Overheid vanaf 2019 procesbegeleiders mondzorg ter beschikking die de woonzorgcentra zullen begeleiden in het opzetten van een kwaliteitsvol mondzorgbeleid. Deelnemende woonzorgcentra hoeven deze procesbegeleiding niet te betalen, maar nemen wel het engagement om het mondzorgbeleid op een duurzame manier verder te zetten.

Woonzorgcentrum “De Oase” heeft dan ook reeds een mondzorgcoördinator en een mondzorgteam opgericht die de acties uit dit draaiboek gaan toepassen in de praktijk. De door de Vlaamse Overheid toegewezen procesbegeleider is tandarts Steven De Mars.

Eén van de eerste stappen in het draaiboek bestaat uit het creëren van een draagvlak. Hiervoor organiseert woonzorgcentrum “De Oase” een kick-off moment met als doel het project “De Mondzorglijn” bij alle medewerkers, bewoners, familieleden en het brede publiek kenbaar te maken. Dit kick-off moment wordt georganiseerd op dinsdag 7 mei 2019 van 13u tot 15u15 op de zorgcampus (Kloosterstraat 75 – 1745 Opwijk).

Een goede preventieve tandzorg begint echter al vanaf jonge leeftijd. Daarom gaan wij tijdens het kick-off moment een lagere school (de eerste graad) hierbij betrekken.

Volgend programma werd vastgelegd voor het kick-off moment op dinsdagnamiddag 7 mei:

  • Educatieve tentoonstelling rond mondzorg (“Cas & Kato hebben gezonde tanden”
  • Verbond der Vlaamse Tandartsen) in zaal Aurelia doorlopend van 13u tot 15u – Deze tentoonstelling richt zich naar kinderen, maar ook bewoners of externen kunnen de tentoonstelling bezoeken. Enkele studenten bachelor in de mondzorg (UCLL) zullen aanwezig zijn om de bewoners, kinderen of bezoekers in contact te brengen met het thema mondzorg.
  • Drie workshops waaraan zowel kinderen van de lagere school als bewoners van het woonzorgcentrum deelnemen:
    Workshop 1 = Workshop muziek: de kinderen maken samen met de bewoners een leuk mondzorgliedje
    Workshop 2 = Workschop dans: de kinderen maken samen met de bewoners een dansje op het lied
    Workshop 3 = Workschop crea: de kinderen maken samen met de bewoners een leuk attribuut rond tandzorg

Omstreeks 14u45 zullen de kinderen en de bewoners in zaal Aurelia het resultaat tonen van dit liedje en dansje.

Infosessie Mondzorg bij ouderen in ons buurthuis “Den Hopstaak” – Start om 14u in zaal Satijn – Deze infosessie richt zich naar thuiswonende ouderen, bewoners van de zorgcampus, mantelzorgers, familieleden en alle andere geïnteresseerden.