ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Welzijnsvereniging OPcura in beeld

Zorgcampus Opwijk werd op 1 januari 2018 ondergebracht in OPcura. Door gemeente en OCMW Opwijk werd immers deze publiekrechtelijke welzijnsvereniging, beter te begrijpen als een apart en verzelfstandigd overheidsbedrijfje, opgericht. Er werd hierbij gekozen voor de naam OPcura, verwijzend naar Opwijk (OP) en naar de hoofdactiviteit die er uitgevoerd wordt (cura, Latijns voor zorg). Voor onze klant bracht deze overgang, buiten de naamsverandering en het nieuwe logo, weinig met zich mee. Gebouwen, personeel, materialen of dienstverlening naar onze klant bleef immers identiek. De wijze van bestuur en management verandert echter wel met als doel vlugger te kunnen inspelen op de noden eigen aan de zorgsector en de efficiëntie nog te verhogen, hetgeen uiteindelijk ook een positief effect heeft op de zorg en dienstverlening aan onze klanten. Op deze manier kunnen wij als openbare speler ons beter positioneren in een zorgsector die steeds meer commercialiseert.

In 2019 kunnen de dan ook terugblikken op het eerste werkingsjaar van OPcura. Door de Algemene Vergadering werd op 20 juni de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Deze jaarrekening geeft een beeld over het jaar 2018 van de realisatie van de actieplannen en acties uit het meerjarenplan en van de financiële situatie van OPcura.

Daarnaast werd er een document ‘OPcura in beeld’ opgemaakt waarin een aantal cijfergegevens over 2018 werden opgenomen. We focussen ons hierbij op enkele cijfergegevens over de belangrijkste aspecten van onze organisatie: onze klanten, onze medewerkers, onze vrijwilligers, onze kwaliteitszorg en onze financiën. Aangevuld met enkele foto’s uit 2018 heb je als lezer op deze manier een mooi beeld van onze organisatie en onze dienstverlening. Wil je graag weten wat de gemiddelde leeftijd is van de bewoners in het woonzorgcentrum? Of hoeveel dienstencheques geïnd werden? Of hoeveel maaltijden er in 2018 bedeeld werden in ons sociaal restaurant “Aan Tafel” bedeeld werden? Of hoeveel personeelsleden juist tewerkgesteld zijn in OPcura? Deze en nog vele andere antwoorden op jouw vragen vind je terug in het verslag. Alvast veel leesplezier en misschien mogen we jou ooit verwelkomen als klant in ons sociaal restaurant, als familielid van een bewoner, als nieuwe collega, als bezoeker van onze cafetaria, als deelnemer aan één van projecten of gewoonweg als geïnteresseerde lezer.