ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuwe dagprijzen in OCMW

Het OCMW van Opwijk verhoogt de dagprijzen van de het woon- en zorgcentrum De Oase en van de Serviceflats Den Eikendreef.  Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat ook het OCMW het budgettair moeilijk heeft om een evenwicht te bereiken tussen inkomsten en uitgaven. Om dit evenwicht te herstellen kunnen we ofwel besparen op personeel, werking, materiaal, diensten… ofwel moeten we meer inkomsten genereren. Wij hebben geopteerd voor een combinatie van beide. Enerzijds besparen we waar mogelijk, zonder te raken aan het personeel of de kwaliteit van de dienstverlening. Anderzijds zorgen we voor meer inkomsten en dit door de dagprijs op te trekken van het woon- en zorgcentrum en de serviceflats. Dit doen we in twee stappen van telkens 5%.

De prijs die in 2002 werd vastgelegd voor het woon- en zorgcentrum was veel te laag. Er werd een dagprijs vastgesteld van 39,60 euro, hoewel een consultantbureau een dagprijs van 56 euro had vooropgesteld om breakeven te draaien. Er werd toen dus een prijs vastgesteld die 16 euro lager was dan de vooropgestelde prijs. Sinds 2002 zijn de dagprijzen niet meer verhoogd, maar zijn er wel meer kosten bijgekomen. Een onderzoek bij de woonzorgcentra uit de omliggende gemeenten leerde ons dat onze prijzen aan de zeer lage kant waren. Ook bij de serviceflats werden de prijzen sinds 2002 niet meer aangepast, waardoor de voorbije jaren een steeds groter wordend negatief budgettair resultaat werd vastgesteld. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden en nog te verbeteren hadden we geen andere keuze dan deze prijsverhoging toe te passen en zijn we samen met een gespecialiseerd consultingbureau tot deze prijsverhoging gekomen.