WELZIJN IN OPWIJK

Welzijn in Opwijk

De voorbije twee jaar heeft het OCMW, samen met de dienst Welzijn, al veel inspanningen geleverd voor het sociaal welzijn. Het oprichten van het Bijzonder Comité Sociale Zaken (dat zijn nut al heeft bewezen bij het onderzoek van sociale dossiers), de start van de Welzijnsraad en de uitbouw van de OCMW-campus zijn slechts enkele van de verwezenlijkingen.

Ook de cursussen ‘Nederlands voor anderstaligen’ die opgestart zijn in september 2013 zijn een overweldigend succes. Het doel hiervan is om voor anderstaligen de integratie in de gemeente zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het schooljaar 2013-2014 werd afgesloten met 45 cursisten, het schooljaar 2014-2015 werd gestart met 72 cursisten. Door het succes is er echter een tekort aan lesgevers. Daarom via deze weg ook een warme oproep: geïnteresseerden kunnen steeds terecht in het Sociaal Huis of op 0800/11341.

In het najaar van 2014 werden verschillen projecten gestart die het sociaal welzijn in onze gemeente moeten ondersteunen en verbeteren:

– Op vrijdag 17 oktober werd een samenwerkingsakkoord afgesloten met Kind & Gezin en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, om enkele projecten op te zetten rond kinderarmoede en tienerzwangerschappen. Een eerste evenement vond plaats op donderdag 20 november, de Internationale Dag van het Kind. In samenwerking met de Opwijkse scholen organiseerden we een themadag rond kinderarmoede.

– Van 18 tot en met 21 november liep de fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ in de voormalige Fläktgebouwen. De tentoonstelling toonde foto’s die niet enkel mooi maar vooral inhoudelijk sterk zijn. Foto’s die een verhaal vertellen over de leefwereld van ouders en kinderen die in armoede leven. Uniek aan deze tentoonstelling is dat de beelden vooral het perspectief van de kinderen zelf weerspiegelen: hun kijk, hun beleving en gevoelens. Kinderen zijn onverdacht: ze hebben de armoede niet gekozen noch uitgelokt. Het resultaat confronteert de bezoeker onverbiddelijk met de rauwe werkelijkheid van armoedesituaties, die gelijkaardig zijn in al onze steden.

– Op dinsdag 25 november vond voor de eerste keer de Mantelzorgdag plaats in het wzc De Oase. De Mantelzorgdag richtte zich naar iedereen die op één of andere manier te maken heeft met de zorg voor een ander en zichzelf: familie, vrijwilligers, mantelzorgers, buren, professionele hulpverleners… Op het programma stonden verschillende voordrachten, workshops, een hulpmiddelenbeurs, infostanden en een rondleiding in de zorgcampus.

– Tijdens het weekend van vrijdag 28 en zaterdag 29 november organiseerde het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske zijn opendeurdag met modeshow. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen en trachtten een koopje te doen van mooie tweedehandskledij, schoenen en accessoires. Ook Open Vld- en OCMW-raadslid Els Van Gucht fleurde de modeshow mee op.

– Op zondag 14 december werd de nieuwe OCMW-zorgcampus feestelijk ingehuldigd. Na de realisatie van 32 nieuwe serviceflats werd ook de omgeving vernieuwd en verfraaid met nieuwe voet- en wandelpaden, een ruime parking, nieuwe buitensignalisatie, groenaanleg, een verbinding met het park van Hof ten Hemelrijk, de aanleg van een nieuw terras met petanquebaan en bewegingstoestellen voor senioren. Deze werken gebeurden in samenwerking met VMSW.