WELZIJN IN OPWIJK

OCMW breidt taallessen uit

Één van de belangrijke pijlers die bijdragen tot integratie en inburgering binnen een samenleving is de kennis van de taal, zo ook in de gemeente waar men zich vestigt en woont. In 1990 startte het OCMW Opwijk reeds met de organisatie van een cursus  ‘Basiseducatie’. Het doel van deze cursus was anderstaligen en laaggeschoolden Nederlands aan te leren. Drie lesgevers werden bereid gevonden om op vrijwillige basis gedurende 2 uur per week  les te geven. Er werd geopteerd om te werken in kleine groepen van maximum 6 personen, om de lessen zo interactief mogelijk te maken. Deze dienstverlening was vooral op volwassenen gericht. Tijdens de beginjaren van de organisatie van deze taallessen  was het aantal anderstaligen eerder beperkt. De meerderheid van de cursisten was Nederlandstalig en eerder laaggeschoold. Het toenmalige leerprogramma focuste zich meer op het aanleren van sociale vaardigheden, aangezien de basiskennis van het Nederlands gekend was.

Een behoeftenonderzoek wees uit dat deze situatie al lang achterhaald is. De voorbije jaren werd de afdeling sociale zaken meer en meer geconfronteerd met vragen tot interventies ten gunste van anderstaligen. Hierbij werd vastgesteld dat er veel problemen door betrokkenen zelfstandig opgelost kunnen worden indien bij hun een basiskennis van het Nederlands aanwezig is. Een andere interessante vaststelling werd aangebracht  door de scholen: ‘kinderen uit anderstalige gezinnen’ werden vlug  ‘kinderen met leermoeilijkheden’. Een achterstand in taalkennis moest niet alleen weggewerkt worden, maar de ouders dienden ook geactiveerd te worden om het Nederlands aan te leren.  Een wisselwerking op het thuisfront moet hier een dubbel positief resultaat – voor zowel ouders als kinderen – bewerkstelligen.

Het resultaat van een  recent uitgevoerde omgevingsanalyse leert ons dat de instroom van anderstaligen meer dan verviervoudigd is in een periode van nog geen 10 jaar. In 2004 telde de gemeente Opwijk 103 anderstaligen, in 2012 waren dit er 459. Anderstaligen werden ook doorverwezen naar andere organisaties – actief buiten onze gemeente – voor het aanleren van de Nederlandse taal. Deze pogingen hadden niet het verhoopte resultaat. De activering strandde meestal en kwam op non-actief omdat de mensen van de doelgroep Nederlands voor anderstalig afgeremd werden in hun initiatief door de verplaatsing, het beperkt aantal lesmomenten en vaak de wachtlijst voor deelname aan de cursussen.

In de beleidsnota van de nieuwe legislatuur heeft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) “het gratis aanbieden van Nederlandse lessen aan anderstaligen binnen de gemeente” dan ook als een prioritaire doelstelling ingeschreven. Dit kadert binnen het taalbeleid dat de gemeente samen met het OCMW wil voeren.

Om de integratie in onze gemeente voor iedereen zo vlot mogelijk te maken, start het Sociaal Huis ‘De Wegwijzer’ met de organisatie van ‘Nederlands voor anderstaligen’.

Er wordt voor geopteerd om de lessen ook open te stellen voor jongeren vanaf 14 jaar.  Dit om tegemoet te komen aan de vraag van de scholengemeenschap.

In de pers
Het Nieuwsblad – 12 september 2013
Het Nieuwsblad - 12 september 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s