ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Familiaal contact voor bewoners in Coronatijden

Om aan elke bewoner de mogelijkheid te geven om contacten te onderhouden, om de werklast voor het personeel te spreiden en om de kans op het binnenbrengen van het virus zo laag mogelijk te houden, wensen wij een aantal nieuwe richtlijnen mee te geven of enkele bestaande te herhalen:

  1. Boodschappen of geschenkjes voor onze bewoners zijn steeds welkom, maar wij vragen om dit enkel op weekdagen tijdens de kantooruren af te geven aan de hoofdingang. Op deze momenten worden het administratief personeel en onze EKA-medewerkers (ergo-kiné-animatie) ingeschakeld om deze boodschappen of geschenken aan te nemen. Hierdoor kan het zorgpersoneel tijdens de avondverzorging en tijdens de weekends zich concentreren op de zorg aan onze bewoners.
  2. Tijdens weekends en tijdens niet-kantooruren op weekdagen vragen wij dan ook om enkel aan te bellen aan de parlofoon of ons via de algemene telefoonnummers telefonisch te contacteren voor dringende zaken. Alle andere zaken moeten geregeld worden op weekdagen.
  3. Kaarten en brieven kunnen steeds in de brievenbus aan de ingang gedeponeerd worden. Op weekdagen wordt deze brievenbus dagelijks geledigd.
  4. Van de overheid hebben wij ook richtlijnen ontvangen rond de behandeling van post, boodschappen, was en geschenken. In regel worden de afgegeven zaken 24u aan het onthaal bewaard alvorens deze bezorgd worden aan de bewoners. Dit is een veiligheid die ingebouwd wordt om een besmetting via goederen te voorkomen. Uitzondering hierop vormen o.a. de dagelijkse krant of voedingswaren die direct te consumeren zijn.
  5. Door deze maatregel rond behandeling van goederen vragen wij ook om zelf geen kaartjes, brieven, geschenken of boodschappen via het raam aan de bewoner te bezorgen. Raamcontacten zijn dus enkel mogelijk achter een volledig gesloten venster, het raam mag niet op een kier geopend worden voor deze contacten of voor de doorgifte van goederen.
  6. Binnen families vragen wij ook om de nodige afspraken met elkaar te maken voor de raamcontacten of Skypemomenten. Voor een bewoner is het leuker om meerdere keren tijdens een week van een contact te kunnen genieten dan éénmalig verschillende keren op één dag. Door afspraken te maken binnen de familie, kunnen deze contacten meer gestructureerd verlopen. Uiteraard moeten wij rekening houden met de wensen van alle families. Onze animatiedienst maakt dan ook een planning op zodat de contacten mooi verdeeld kunnen worden.  Op deze manier kan de beschikbare tijd van het animatiepersoneel zo efficiënt mogelijk ingezet worden en kunnen alle bewoners genieten van voldoende sociale contacten. Ook hier geldt weer de afspraak om de contactmomenten te centraliseren op weekdagen tijdens de kantooruren zodat het zorgpersoneel de aandacht kan richten op de verzorging van de bewoners.
  7. Een Facebook-pagina van welzijnsvereniging OPcura is actief. Like onze pagina en blijf op deze manier op de hoogte van het reilen en zeilen van onze zorgcampus.

Vele familieleden, maar ook inwoners en verenigingen uit Opwijk zijn sterk begaan met het leven in het woonzorgcentrum ten tijde van de coronacrisis. Talloze stoffen mondmaskers werden voor ons gemaakt, vele kaartjes en andere steunbetuigingen worden aan ons bezorgd. Het doet ons deugd dat de Opwijkse bevolking ons massaal steunt. Dank je wel aan familie, inwoners en verenigingen voor deze bemoedigende woorden. Ons doel blijft om een goede verzorging en dienstverlening aan de bewoners te blijven aanbieden en de appreciatie voor de zorgsector motiveert ons personeelsteam nog meer om dit te realiseren.