ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Huldiging vrijwilligers

Op donderdag 5 maart organiseerde welzijnsvereniging OPcura in het woonzorgcentrum De Oase een bijeenkomst voor haar vrijwilligers. Op deze wijze werden zij bedankt voor hun belangeloze inzet.

Het vrijwilligersteam telt ondertussen 76 leden, waarvan 61 vrouwen en 15 mannen. De oudste vrijwilliger wordt eind dit jaar 91 jaar. De vrijwilligers staan in voor verschillende dagdagelijkse taken in het woonzorgcentrum, maar ook in het buurthuis Den Hopstaak en het sociaal restaurant Aan Tafel. Hun taken gaan van zorg voor de ouderen tot een bijdrage leveren aan klusjes op de campus. Samen boden zij het voorbije jaar 7862 uren ondersteuning.

Deze vrijwilligers zijn een absolute meerwaarde voor het werk dat ze leveren. De aangeboden ondersteuning is niet alleen een grote hulp voor de vaste medewerkers, maar is ook van belang voor de bewoners. De vrijwilligers brengen de buitenwereld voor ee stuk mee naar binnen en creëren zo een meer huiselijke sfeer.

De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de ‘Week van de Vrijwilliger’ (29 februari – 8 maart 2020) en startte met een vormings- en evaluatiemoment. Na afloop volgde een receptie en konden de vrijwilligers genieten van de aangeboden feestmaaltijd.