ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Populistische ideeën over dagprijzen serviceflats

Op de OCMW-Raad van 23 december stuurde de LVDB-CD&V fractie erop aan om de dagprijzen van de nieuwe serviceflats met 5 €/flat te verlagen, wetende dat diezelfde fractie zich op de raad van september akkoord verklaarde met de vastgestelde dagprijs leek dit toch wel een heel populistisch standpunt te zijn. Op de raad van september werd de prijs vastgesteld op 30,5 euro, hoewel de effectieve kostprijs 36 euro bedraagt. Wat wil zeggen dat het OCMW Opwijk nog 5 euro/dag/flat oplegt.

Bij de behandeling van het punt werd er hen op gewezen dat de dagprijs 30,5 euro bedraagt en niet 29,5 euro zoals ze in hun toegevoegd punt aanhaalden.
Er werd hen ook duidelijk gemaakt dat in hun voorstel de dagprijzen van de oude serviceflats en de nieuwe serviceflats gelijk gesteld zouden worden, dit leek alvast een berekening waar ze geen rekening mee hadden gehouden.
Hoe ze dit in de praktijk zouden brengen, was ook al een gedachtegang die een brug te ver ging. Bij een prijsverlaging moet iedereen op de wachtlijst terug een eerlijke kans krijgen om zich in te schrijven, ook deze die in het verleden geweigerd hebben. Hierdoor is de kans reëel dat er mensen die reeds een contract hebben ondertekend uit de boot zouden vallen, wat natuurlijk niet kan. Op het einde van de discussie werd dan ook duidelijk dat niet alle leden van LVDB-CD&V fractie achter dit punt stonden.
Misschien kan de plaatselijke CD&V-afdeling verhaal gaan halen bij haar ministers in de federale regering. Deze hebben meegestemd met 15% bijkomende belastingen op de financieringskosten van de serviceflats…wat neerkomt op 5 euro/dag/flat.