ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Vervanging OCMW secretaris

Tijdens de OCMW-Raad van 23 december werd de vervanging van de OCMW-secretaris voorbereid. Op 1 maart 2015 bereikt de secretaris de pensioengerechtigde leeftijd. De opvolging moet voorzien worden en hiertoe wordt de functie van OCMW secretaris vacant verklaard. Voor de concrete invulling van de functie wordt een selectieprocedure bij bevordering georganiseerd in het voorjaar 2014. Deze tijdsplanning is aangewezen om de overdracht van de functie van de indienst zijnde secretaris naar de nieuwe secretaris zo efficiënt  mogelijk te laten verlopen.

Jammer genoeg is oppositiepartij LVDB-CD&V van mening dat de functie van OCMW-secretaris in de toekomst overbodig zal zijn en wensen ze in de toekomst naar één secretaris over te gaan. Omwille van het feit dat zowel gemeente als OCMW twee grote particuliere organisaties zijn die een andere specifieke aansturing vereisen heeft de nieuwe bestuursmeerderheid duidelijk gekozen om de functies van 2 aparte secretarissen te behouden. Het OCMW is een grote organisatie met meer dan 130 personeelsleden, serviceflats, rust- en verzorgingstehuis, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, sociaal restaurant, sociale leerwerkprojecten en een grote verscheidenheid aan een zeer complexe dienstverlening. Redenen en verantwoordelijkheden genoeg om waardering te hebben voor de functie van OCMW-secretaris.