Overeenkomst tussen OCMW en 3W+ voor kinderopvang
WELZIJN IN OPWIJK

Overeenkomst tussen OCMW en 3W+ voor kinderopvang

Om de dienstverlening van de kinderopvang met onthaalouders in onze gemeente te blijven waarborgen, is het aangewezen – zo niet noodzakelijk – dat de dienst wordt overgenomen door een organisatie actief in dit werkdomein. In het perspectief hiervan werd met meerdere organisaties (actief in en ervaring met de dienstverlening kinderopvang) contact opgenomen. Tijdens de eerste … Lees verder

Samenwerking tussen OCMW en sociaal verhuurkantoor WEBRA
WELZIJN IN OPWIJK

Samenwerking tussen OCMW en sociaal verhuurkantoor WEBRA

Om het aanbod aan sociale huurwoningen in onze gemeente uit te breiden en zo tegemoet te komen aan de normen van het sociaal objectief, is de realisatie van sociale huurwoningen één van de beleidsprioriteiten binnen het lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur wenst het aanbod op de private woonmarkt te verhogen door samenwerking met een … Lees verder

OCMW en gemeente gaan nauwer samenwerken
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW en gemeente gaan nauwer samenwerken

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Regering wordt erop aangestuurd om tot een zo groot mogelijke samenwerking te komen tussen het bestuur van de gemeente en van het OCMW. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het OCMW decreet van 19 december 2008 maken een samenwerking tussen de twee autonome besturen mogelijk. Samenwerking betekent … Lees verder

ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuwe liftbus voor dagverzorgingscentrum

Het OCMW Opwijk beschikt over een erkend dagverzorgingscentrum met een gemiddelde bezetting van ongeveer 15 gebruikers per dag. Het dagverzorgingscentrum maakt deel uit van de afdeling ouderenzorg van het OCMW Opwijk en is gelegen op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum De Oase, waarmee het dagverzorgingscentrum een functionele binding heeft. Het dagverzorgingscentrum biedt dagopvang aan … Lees verder

ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en PWA

De klusjesdienst van het OCMW beperkte zich tot klein tuinonderhoud, onderhoud van gazon, kleine verfraaiingswerken, … hoofdzakelijk ten behoeve van het ouderenpubliek. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) heeft een klusjesdienst die zich tot alle beroepscategorieën richt. De verrekening van de prestaties van deze dienst gebeurt via dienstencheques. Door de beperkte dienstverlening en het feit dat beide … Lees verder

Goede resultaten van tevredenheidsonderzoek in OCMW
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Goede resultaten van tevredenheidsonderzoek in OCMW

Eén van de doelstellingen van de nieuwe OCMW-raad is een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, tevens is het belangrijk de bewoners en familie inspraak te geven in de werking. Daarom werd er een tevredenheidsonderzoek opgestart bij de bewoners en familieleden van het woonzorgcentrum “De Oase”. Een vragenlijst werd bezorgd aan een contactpersoon van elke bewoner. Via deze … Lees verder

Heropening sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Heropening sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske

Op vrijdag 19 april 2013 kon het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske zijn deuren openen in de nieuwe winkel. ’t Kapstokske leidt laaggeschoolde of langdurige werklozen op in het verstellen en het verkopen van tweedehandskledij om zo werkervaring op te doen en makkelijker werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Onder leiding van een halftijdse begeleidster kunnen … Lees verder

Installatie OCMW-Raad
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Installatie OCMW-Raad

Tijdens de OCMW-Raad van 7 januari werden de nieuwe raadsleden aangesteld. De samenstelling van de verschillende raden ziet er als volgt uit: Raad voor Maatschappelijk Welzijn Patrick De Smedt, Voorzitter (N-VA) Peter Beerens, raadslid (Open VLD) Agnes Lievens, raadslid (N-VA) Joke Longin, raadslid (INZET) Gwendolijn Meskens, raadslid (CD&V) Roland Mortier, raadslid (Open VLD) Els Van … Lees verder