WELZIJN IN OPWIJK

Samenwerking tussen OCMW en sociaal verhuurkantoor WEBRA

Om het aanbod aan sociale huurwoningen in onze gemeente uit te breiden en zo tegemoet te komen aan de normen van het sociaal objectief, is de realisatie van sociale huurwoningen één van de beleidsprioriteiten binnen het lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur wenst het aanbod op de private woonmarkt te verhogen door samenwerking met een sociaal verhuurkantoor (SVK). Het sociaal verhuurkantoor ( Webra met maatschappelijke zetel te Asse heeft als werkgebied de westelijke rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is actief in het kader van het Grond en Pandenbeleid van de Vlaamse Overheid. WEBRA is in 1999 gestart als erkend en gesubsidieerd sociaal verhuurkantoor met het verhuurbeheer van 5 woningen. Nu in 2012 worden er reeds 216 woningen beheerd binnen het SVK. Gelet op hetzelfde doelpubliek is een samenwerking tussen een SVK en het OCMW belangrijk.

Het sociaal verhuurkantoor zal ook bijdragen tot de kwaliteitsverbetering van huurwoningen door de coördinatie van eventuele renovatiewerken op zich te nemen. Hiervoor kan het sociaal verhuurkantoor als initiatiefnemer optreden voor het aanvragen van subsidies voor renovatiewerken aan de Vlaamse overheid.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 19 januari 2010 tot een samenwerkingsovereenkomst over te gaan met het sociaal verhuurkantoor Webra. Voor dit lidmaatschap betaalt het OCMW jaarlijks een bijdrage van €0, 0743 per inwoner.

Momenteel huurt het sociaal verhuurkantoor 7 woningen/appartementen in de gemeente Opwijk, van privé eigenaars.
De doelstelling is voor 2013 een contingent van 10 wooneenheden te behalen.
Er zijn momenteel 30  kandidaten uit Opwijk die vragende partij zijn voor een sociaal verhuurbare woning, hiervan zijn er 15 alleenstaanden en 15 gezinnen.

De woningen in eigendom van het OCMW konden tot op heden niet in aanmerking komen voor het sociaal objectief. Zolang deze woningen niet ingehuurd worden door een erkend sociaal verhuurkantoor was dit onmogelijk.

De Raad van Bestuur van Webra heeft zich akkoord verklaard om de 4 woningen in eigendom van het OCMW in te huren. Nu dat de verhuur van deze woningen gerealiseerd wordt door een erkend sociaal verhuurkantoor wordt er tegemoet gekomen aan de voorwaarden van het sociaal objectief.

De Raad van het OCMW besliste vervolgens in zitting van 25 april 2013 om 4 woningen in eigendom door te verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Webra. Dit gebeurt binnen de voorwaarden van de sociale verhuur en conform volgens de eisen van de Vlaamse Wooncode. De overdracht van de 4 woningen bestemd voor sociale verhuur en nu georganiseerd door het Sociaal Verhuurkantoor Webra houdt in dat het SVK Webra ook verantwoordelijk is voor de instandhouding van de woningen in het kader van een reguliere verhuur.

De samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor zal geëvalueerd worden en na een positieve evaluatie kan er eventueel overgegaan worden tot een nieuwe overdracht van woningen in eigendom van het OCMW Opwijk.

In de pers
13 juni 2013 – Het Nieuwsblad

20130613 - het nieuwsblad - sociale huurwoningen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s