ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Goede resultaten van tevredenheidsonderzoek in OCMW

Eén van de doelstellingen van de nieuwe OCMW-raad is een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, tevens is het belangrijk de bewoners en familie inspraak te geven in de werking. Daarom werd er een tevredenheidsonderzoek opgestart bij de bewoners en familieleden van het woonzorgcentrum “De Oase”. Een vragenlijst werd bezorgd aan een contactpersoon van elke bewoner. Via deze vragenlijst werd vervolgens geïnventariseerd in welke mate de bewoners en familieleden tevreden zijn over de dienstverlening van het woonzorgcentrum. De vragenlijst kon anoniem ingevuld en gedeponeerd worden in een bus aan het onthaal.

In totaal werden er 46 ingevulde vragenlijsten (op 80 verspreide) ontvangen. Dit betekent een respons van 57,50%.
De resultaten werden gebundeld in een verslag en er werd een sterkte-zwakte-analyse van gemaakt.

Een grote tevredenheid werd vastgesteld op het vlak van de opname (zoals de voorbereiding van de opname, de begeleiding en ondersteuning, het terecht kunnen met vragen).

Op het domein van de materiële woon- en leefomgeving konden we ondermeer een grote tevredenheid vaststellen over de cafetaria (openingstijden, aanbod) als over de openheid en toegankelijkheid van de instelling. De aantrekkelijkheid van een aantal gemeenschappelijke ruimten (zoals de gangen, de cafetaria en de buitenomgeving) scoort echter minder hoog. Wat betreft de bewonerszorg en –omgang, is er een grote tevredenheid over de verpleging en verzorging, de inschakeling van vrijwilligers en de aanwezigheid van hulpmiddelen. Het individueel aandacht schenken aan de bewoner scoort hier minder gunstig, hetgeen het OCMW tracht te compenseren door de sterke uitbouw van een vrijwilligerswerking die hierin ondersteunend kan werken.

We stellen tevens een grote tevredenheid vast over het animatieve gebeuren en de familiewerking.

We kunnen concluderen dat de resultaten positief zijn.
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek werden voorgesteld aan de familieleden en de bewoners op een familievergadering en bewonersraad. Het personeel werd via ploegvergaderingen geïnformeerd omtrent de resultaten. Naar aanleiding van deze resultaten zullen er verbeteracties opgesteld worden met als doel de minder sterke punten te verbeteren.
Door het tevredenheidsonderzoek en de organisatie van de familiebijeenkomst, verkregen wij de nodige feedback omtrent de aangeboden diensten. Door dit initiatief kan de kwaliteit van zorg bijgevolg op hetzelfde niveau gehouden worden of zelfs verhoogd worden.

Deze goede resultaten kunnen alleen maar bekomen worden dankzij een gemotiveerd team van medewerkers dat elke dag in het woonzorgcentrum “De Oase” paraat staat om verpleegkundige en hygiënische zorgen toe te dienen, activiteiten te organiseren, bewoners te activeren en te ondersteunen, maaltijden te bereiden, kamers en lokalen te onderhouden, post te bedelen en zoveel andere zaken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s