WELZIJN IN OPWIJK

Afbouw lokaal opvang initiatief

Het lokaal opvang initiatief (LOI) voor kandidaat politieke vluchtelingen werd in 2000 opgericht op initiatief van de federale overheid. De bedoeling was een opvangnetwerk te realiseren in alle gemeenten van België. Sinds 2000 kreeg Opwijk in totaal 22 opvangplaatsen toegewezen. Het OCMW moest zorgen voor een woning om de asielzoekers tijdelijk op te vangen, in het kader van de procedure tot erkenning als politiek vluchteling. Hiervoor werden 4 woningen voorzien.

Na jaren van overbezetting worden wij nu geconfronteerd met toenemende leegstand in de LOI’s. Sinds oktober 2012 daalt het aantal asielaanvragen en stijgt het aantal beslissingen van de asielinstanties waardoor de gemiddelde behandelingsduur van een asielaanvraag ook daalt. De bezettingsgraad van het opvangnetwerk bedroeg einde juni 2013: 76,7%. Dat is een daling met 18,3% op een jaar tijd (juni 2012 : 95%). Het bestaande opvangnetwerk van bijna 23.000 opvangplaatsen over het hele land is dus te groot geworden. De federale overheid heeft daarom beslist om dit opvangnetwerk af te bouwen.

Bij brief van 15 juli 2013 van Fedasil werd het OCMW Opwijk in kennis gesteld dat het LOI-bestand afgebouwd wordt met 5 opvangplaatsen op 1 februari 2014. Bij brief van 25 juli 2013 werd het OCMW Opwijk verzocht een “bufferplaats” binnen het LOI-bestand in te bouwen om een mogelijke vermeerdering van het aantal asielzoekers te kunnen opvangen. Ook werd aan het OCMW gevraagd om zo veel mogelijk opvangplaatsen voor alleenstaanden te voorzien. De opvangplaatsen voor gezinnen moeten zoveel mogelijke afgebouwd worden en dreigen op middellange termijn ook niet meer door de federale overheid betoelaagd te worden.

Rekening houdend met deze vooropgestelde maatregelen werd het contingent opvangplaatsen teruggebracht tot 17 individuele plaatsen. Hierdoor verdwijnt er één locatie voor opvang en wordt er één locatie als “bufferplaats” voorzien.