WELZIJN IN OPWIJK

OCMW Opwijk activeert leefloners

Het toekennen van een leefloon is één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een leefloon krijgen. Iedere aanvraag moet voldoen aan verschillende voorwaarden en wordt onderzocht door een maatschappelijk werker.

De discussie over de verplichtingen van leefloners is niet enkel een onderwerp in grote steden, maar ook in gemeenten als Opwijk. Bij het OCMW van Opwijk verwachten we iets terug van de leefloner. Dit kan gaan van het wekelijks voorleggen van sollicitatiebrieven als teken van werkwilligheid tot het volgen van een opleiding. De sociale dienst van het OCMW zoekt, samen met het bijzonder comité sociale zaken, ook mee naar een gepaste job voor de leefloner, wanneer deze in staat is om te werken.
Op het bijzonder comité sociale zaken, begin dit jaar opgericht is door de nieuwe beleidsploeg, worden al deze dossiers grondig onderzocht en opgevolgd, er zijn ook op regelmatige basis gesprekken met de leefloner. De voorbije maanden heeft dit al tot goede resultaten geleid, waardoor verschillende leefloners terug een job hebben.

Met een goede opvolging en een positieve ingesteldheid kan er al heel veel gerealiseerd worden. Dit laat niet weg dat er aanpassingen moeten komen wat de wetgeving betreft om sociale fraude tegen gaan. De lokale overheden moeten meer middelen en bevoegdheden krijgen om profitariaat te kunnen detecteren. Hoe dan ook, ieder dossier heeft een persoonlijke aanpak en opvolging nodig.