WELZIJN IN OPWIJK

OCMW voorziet nieuwe crisisopvang

Eén van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe beleidsploeg is de crisisopvang te verbeteren en uit te breiden. Zo voorziet het OCMW een nieuwe locatie voor crisisopvang waar 4 alleenstaanden en een gezin tijdelijk onderdak kunnen krijgen wanneer ze door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer hebben. Het gebouw dat eigendom is van de gemeente is instapklaar en zal voor drie jaar gehuurd worden.