ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Geautomatiseerd zorgdossier in WZC De Oase

Elke bewoner van het WZC “De Oase” dient wettelijk te beschikken over een administratief, verpleegkundig en medisch dossier. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van een softwareprogramma voor het beheer van het administratief en verpleegkundige dossier. Dit softwareprogramma is onderverdeeld in 2 subprogramma’s: met het ene worden het administratief dossier en de RIZIV-facturatie beheerd; het andere beheert het zorgdossier van de bewoners van het woonzorgcentrum (prestatieplanning, medicatiefiche, observaties,…). In deze programma’s worden de nodige dossiers, fiches en documenten aangemaakt. Dan worden deze afgedrukt zodat de medewerkers deze fiches kunnen aftekenen. De afgedrukte fiches en documenten worden per bewoner in een dossiermap bewaard en geklasseerd op de afdeling en op de dienst administratie.

In een geautomatiseerd zorgdossiersysteem worden deze fiches en documenten niet meer afgedrukt, maar geconsulteerd en afgetekend via de voorziene hardware. Dat kan een vaste PC zijn, een laptop, een tablet, smartphone, PDA,… In het softwareprogramma is er immers nog een derde module beschikbaar die een registratie aan het bed van de resident mogelijk maakt. Deze module is dus noodzakelijk om te kunnen beschikken over een volledig geautomatiseerd systeem. Maar hier is natuurlijk wel de installatie van een draadloos netwerk voor nodig in het woonzorgcentrum. Ook voor bewoners, familie, huisartsen en bezoekers zal zo een internetconnectie dan mogelijk zijn. Op dit moment is dit niet aanwezig: in de bewonerskamers is er momenteel geen internetaansluiting en ook door huisartsen, familieleden en bezoekers wordt regelmatig de vraag gesteld of er WIFI aanwezig is in het woonzorgcentrum.

In de eerste helft van 2015 zal het draadloos netwerk geïnstalleerd worden en zal de benodigde hardware voor het geautomatiseerd zorgdossier aangekocht worden. In de tweede helft van 2015 zullen de nodige opleidingen voor de medewerkers plaatsvinden en zal de effectieve implantatie van het elektronisch zorgdossier plaatsvinden.