ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Individuele medicatievoorbereiding in OCMW Opwijk

Vanaf 1 april zal de medicatie van de bewoners niet meer op de klassieke manier geleverd worden, maar via een systeem van individuele medicatievoorbereding (IMV). Binnen de ouderensector is er momenteel een evolutie lopende naar een andere manier van medicatielevering, nl. individuele medicatievoorbereding (IMV). Op deze manier van medicatielevering wordt de geneesmiddelenstroom geautomatiseerd. Een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen levert geneesmiddelen af door middel van een verpakkingsmachine (robot). De medicijnen worden verdeeld en verpakt in individuele eenheden, gebundeld per toedieningstijdstip op naam van de individuele bewoner. Alle noodzakelijke identificatiegegevens worden in de opdruk op het zakje vermeld. Deze manier van medicatiebedeling kan echter enkel voor de chronische medicatie ingevoerd worden, de andere medicatie moet nog steeds op de traditionele manier klaargezet worden.

De voordelen van deze nieuwe manier van werken zijn:
– Het geautomatiseerd systeem d.m.v. een medicatierobot zorgt voor een quasi 100% foutloze aanlevering van geneesmiddelen.
– De nachtverpleegkundige spaart tijd uit door het reduceren van het manueel klaarzetten zodat er tijd vrijkomt voor andere taken.
– In dit systeem is er bijna geen overschot van medicatie meer.

Ten gevolge van nieuwe wetgeving zal vanaf 1 april 2015 de levering van medicatie aan rusthuisbewoners per eenheid moeten getarifeerd worden. De levering van medicatie via IMV is dan ook makkelijk toepasbaar binnen deze gewijzigde regelgeving. In het eerste trimester van 2015 zullen de nodige voorbereidingen met de apotheker getroffen worden zodat de levering via IMV vanaf 1 april kan geschieden. Een evaluatie van het systeem wordt voorzien na 6 maanden (oktober 2015).

Advertentie