ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW-raad Opwijk gaat digitaal

In de laatste OCMW-raad werd beslist om mee in te stappen in het project ‘Digitaal vergaderen’ dat door het gemeentebestuur werd uitgewerkt. Het gemeentebestuur werd hierdoor gemachtigd voor het voeren van de opdracht ‘Aankoop en indienstelling van een softwaremodule digitaal vergaderen’ en wees de opdracht toe aan de firma bvba Green Valley Belgium. Dit project is een volgende stap in de integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW.

Met dit project realiseren de meerderheidspartijen alweer één van hun beleidsdoelstellingen, en wenst het lokaal bestuur op termijn:
1. De papieren administratie tot een minimum te beperken.
2. De procedures voor het uitwerken van de besluitvorming in een regulier, wettelijk en administratief kader te brengen conform de bepalingen van de motivatieplicht en de regels van het administratief toezicht.
3. de procedures voor de besluitvorming efficiënter en vlotter te laten verlopen.