ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

2014, vruchtbaar jaar voor OCMW Opwijk

2014 werd een vruchtbaar jaar voor het OCMW Opwijk, met enkele mooie verwezenlijkingen: de opening van de nieuwe zorgcampus met 32 serviceflats, het afsluiten van een beheersovereenkomst met de gemeente, de aanstelling van een nieuwe OCMW-secretaris, het verbeteren van de personeelsformatie, het uitbreiden van de Nederlandse lessen voor anderstaligen, het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met verschillende externe actoren, de organisatie van verschillende infodagen (mantelzorg, wereldarmoededag, …), de afwerking van het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske,…
Ook voor 2015 staat er al heel wat op de agenda!

Al deze zaken kunnen natuurlijk niet gerealiseerd worden zonder de gedrevenheid en de inzet van de medewerkers van de verschillende OCMW-diensten. Op vrijdag 9 januari was er het jaarlijks nieuwjaarsfeest en werden ook verschillende medewerkers in de bloemetjes gezet. Op dinsdag 13 januari werden de lesgevers en cursisten van de Nederlandse lessen, de medewerkers van de tewerkstellingscel en de medewerkers van het sociaal leerwerkproject bedankt voor hun inspanningen met een drink.