Wereldarmoededag – OCMW Opwijk start project tegen kinderarmoede
WELZIJN IN OPWIJK

Wereldarmoededag – OCMW Opwijk start project tegen kinderarmoede

Vrijdag 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Het OCMW van Opwijk zet deze dag in de kijker en kondigt aan om in de toekomst projecten op te starten tegen kinderarmoede en tienerzwangerschappen. Op initiatief van Vivianne Thomas en Karen Lauwers, twee maatschappelijk werkers uit het Sociaal Huis, zullen er jaarlijks een viertal … Lees verder

Beheersovereenkomst ivm samenwerking gemeente en ocmw
WELZIJN IN OPWIJK

Beheersovereenkomst ivm samenwerking gemeente en ocmw

In 2013 werd in een eerste beheersovereenkomst de domeinen en een verder juridisch kader gecreëerd waarvoor een uitgebreidere samenwerking voor beide besturen opportuun leek. Om deze doelstelling verder concreet uit te werken werd het “Gogoo-project” opgestart dat de samenwerkingsvorm verder moest uitwerken. Het is vanuit dit project dat beide besturen de samenwerking voor de toekomst … Lees verder

Inrichting fietsstraat
WELZIJN IN OPWIJK

Inrichting fietsstraat

De Marktstraat (met uitzondering van de markt, van Fabriekstraat tot Kerkstraat), de Kerkstraat, de Kattestraat en een gedeelte van de Gasthuisstraat (deel tussen Kattestraat en Nanovestraat) worden ingericht als fietsstraat door middel van de verkeersborden F111 en F113. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan … Lees verder

Gemeentebestuur steunt beginnende zelfstandigen
WELZIJN IN OPWIJK

Gemeentebestuur steunt beginnende zelfstandigen

De meerderheid wil nieuwe ondernemers in de gemeente Opwijk een steuntje in de rug geven en start met een ondernemersloket. Iedere eerste en derde dinsdagavond van de maand tussen 17u en 18u zal er een fysiek ondernemersloket beschikbaar zijn in GACI (Marktstraat). Hier kunnen zelfstandigen terecht voor inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het bekomen … Lees verder

Opendeurdag in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske
WELZIJN IN OPWIJK

Opendeurdag in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske

Het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske leidt laaggeschoolde of  langdurige werklozen op in het herstellen en het verkopen van tweedehandskledij om zo werkervaring op te doen en makkelijker werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Onder leiding van een begeleidster kunnen zo zes vrouwen geholpen worden. Iedereen kan hier terecht om zijn gebruikte kledij een tweede … Lees verder

Afbouw lokaal opvang initiatief
WELZIJN IN OPWIJK

Afbouw lokaal opvang initiatief

Het lokaal opvang initiatief (LOI) voor kandidaat politieke vluchtelingen werd in 2000 opgericht op initiatief van de federale overheid. De bedoeling was een opvangnetwerk te realiseren in alle gemeenten van België. Sinds 2000 kreeg Opwijk in totaal 22 opvangplaatsen toegewezen. Het OCMW moest zorgen voor een woning om de asielzoekers tijdelijk op te vangen, in het kader … Lees verder

OCMW voorziet nieuwe crisisopvang
WELZIJN IN OPWIJK

OCMW voorziet nieuwe crisisopvang

Eén van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe beleidsploeg is de crisisopvang te verbeteren en uit te breiden. Zo voorziet het OCMW een nieuwe locatie voor crisisopvang waar 4 alleenstaanden en een gezin tijdelijk onderdak kunnen krijgen wanneer ze door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer … Lees verder

OCMW stelt omgevingsanalyse op
WELZIJN IN OPWIJK

OCMW stelt omgevingsanalyse op

Een goed beleid is een goed onderbouwd beleid dat rekening houdt met tendensen in de maatschappij, specifieke kenmerken van een regio, sterktes en zwaktes van een organisatie, kansen of moeilijkheden die zich voordoen. Op basis van deze factoren worden beleidskeuzes gemaakt. Hiervoor maakt de administratie van het OCMW ieder jaar een  externe omgevingsanalyse op en … Lees verder

Overeenkomst tussen OCMW en 3W+ voor kinderopvang
WELZIJN IN OPWIJK

Overeenkomst tussen OCMW en 3W+ voor kinderopvang

Om de dienstverlening van de kinderopvang met onthaalouders in onze gemeente te blijven waarborgen, is het aangewezen – zo niet noodzakelijk – dat de dienst wordt overgenomen door een organisatie actief in dit werkdomein. In het perspectief hiervan werd met meerdere organisaties (actief in en ervaring met de dienstverlening kinderopvang) contact opgenomen. Tijdens de eerste … Lees verder

Samenwerking tussen OCMW en sociaal verhuurkantoor WEBRA
WELZIJN IN OPWIJK

Samenwerking tussen OCMW en sociaal verhuurkantoor WEBRA

Om het aanbod aan sociale huurwoningen in onze gemeente uit te breiden en zo tegemoet te komen aan de normen van het sociaal objectief, is de realisatie van sociale huurwoningen één van de beleidsprioriteiten binnen het lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur wenst het aanbod op de private woonmarkt te verhogen door samenwerking met een … Lees verder