WELZIJN IN OPWIJK

OMA-route? Graag!

Door de oppositiepartijen werd er voor de vakantie een enquête georganiseerd om de realisatie van de OMA-route te stimuleren. In deze enquête nam men een loopje met de werkelijkheid. Sommige zaken werden niet correct voorgesteld of volledig uit hun context gehaald. Ten onrechte beweerde men dat de gemeente geen prioriteit zou geven aan de OMA-route. In de tekst sprak men eveneens over een fietssnelweg, daar waar de OMA-route niet als dusdanig werd erkend. Dat de huidige meerderheid wel degelijk werk wil maken van de OMA-route blijkt uit de opname in de financiële meerjarenplanning. Het echte probleem ligt echter in de gemeente Merchtem, waar de gemeenteraad van augustus 2013 besliste deze OMA-route niet op te nemen in hun financiële meerjarenplanning. Daardoor zou de OMA-route, indien ze wel gerealiseerd werd op het grondgebied Opwijk, doodlopen aan de grens met Merchtem. Geen zinnig mens die zoiets zou realiseren! Een tweede belangrijk element is dat deze fietsroute op het grondgebied van de gemeente Asse door de provincie erkend werd als fietssnelweg waardoor zowel het ontwerp als de aanleg 100% gesubsidieerd wordt. Het gedeelte gelegen op het grondgebied van Opwijk en Merchtem kreeg deze erkenning niet. Wij wensen dan ook dat de provincie alle gemeenten op dezelfde manier behandelt. De gemeente Opwijk is voorstander van de realisatie maar de bal ligt in het kamp van de provincie. Had men deze enquête en de bijhorende kritiek niet beter gericht aan de provincie?