ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Invulling van dienst facilities in WZC De Oase

In de OCMW-Raad van 24 april 2014 werd de tweede fase van de aanpassing van het organogram en de personeelsformatie goedgekeurd. Deze tweede fase heeft betrekking op de invullingen binnen de dienst facilities (keuken – schoonmaak – wasserij – technisch onderhoud).

Deze aanpassing heeft voornamelijk betrekking op de wijziging van de functie van verantwoordelijke keuken naar een functie verantwoordelijke facilities. De huidige titularis van de functie verantwoordelijke keuken gaat immers vanaf 1 december 2014 op pensioen. Bijgevolg werd van de gelegenheid van deze personeelswijziging gebruik gemaakt om deze functie aan te passen naar een functie die een coördinatie inhoudt over alle facilitaire diensten en niet enkel over de dienst centrale keuken.

In de keuken wordt vervolgens de functie van kok ingevuld, in de dienst schoonmaak de functie van ploegverantwoordelijke schoonmaak. Deze personen zullen onder leiding van het nieuwe diensthoofd facilities de praktische coördinatie en leiding op de werkvloer opnemen. Op deze manier heeft het OCMW ook een beter middenkader voorzien binnen de dienst facilities zodat het personeel van deze diensten op een efficiënte manier aangestuurd kan worden.

In dezelfde OCMW-Raad werden deze functies (verantwoordelijke facilities, kok, ploegverantwoordelijke schoonmaak) onmiddellijk vacant verklaard. De functie van kok en ploegverantwoordelijke schoonmaak werd ingevuld via bevordering.

De procedures voor deze functies werden gepland in augustus en september. Tijdens de raden van september en oktober werden de kandidaten aangesteld.