WELZIJN IN OPWIJK

Wereldarmoededag – OCMW Opwijk start project tegen kinderarmoede

Vrijdag 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen armoede. Het OCMW van Opwijk zet deze dag in de kijker en kondigt aan om in de toekomst projecten op te starten tegen kinderarmoede en tienerzwangerschappen. Op initiatief van Vivianne Thomas en Karen Lauwers, twee maatschappelijk werkers uit het Sociaal Huis, zullen er jaarlijks een viertal activiteiten rond deze thema’s plaatsvinden. Hiervoor zal een werkgroep ‘kinderarmoede’ worden opgericht en wordt er een samenwerking aangegaan met Kind & Gezin en het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

De eerste activiteit gaat door op de Internationale Dag van het Kind. Op 20 november organiseert het OCMW een themadag voor de scholen. In samenwerking met de Opwijkse Scholen en Kind & Gezin zal het thema ‘kinderarmoede’ in de kijker worden gezet op het GC Hof ten Hemelrijk. Een theatervoorstelling over sociale uitsluiting, verschillende praatgroepen en een spel zullen de Opwijkse jeugd meer inzicht geven over kinderarmoede in Vlaanderen.
Voor het brede publiek gaat er een fototentoonstelling ‘Armoede in kinderogen’ door in de Fläkt, dit van 18 november tot en met 21 november, van 18u tot 20u.