WELZIJN IN OPWIJK

Kansen geven via gemeenschapsdienst

Het OCMW van Opwijk startte in april 2015 met vrijwillige gemeenschapsdienst voor leefloongerechtigden en personen met een vergoeding. Ondertussen loopt dit project zes maanden, tijd dus voor een eerste evaluatie.

Het OCMW van Opwijk doet heel wat inspanningen om leefloners opnieuw te activeren. Zo is er het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske (tweedehandswinkel voor kleding) en de sociale tewerkstellingscel waar mensen onder begeleiding technische vaardigheden leren. Deze twee leerwerkprojecten geven een vijftiental personen de kans om één jaar voltijds te werken. Een unieke mogelijkheid om kennis en werkervaring op te doen, om zo meer kans te maken op de reguliere arbeidsmarkt. Een andere groep zijn de mensen die het potentieel hebben om in de toekomst voltijds te werken, maar nog niet klaar zijn ingevolge bepaalde beperkingen of een moeilijke sociale situatie. Zij kunnen nog niet voltijds tewerkgesteld worden en hebben een veel intensievere begeleiding nodig. Voor deze groep biedt het OCMW sinds april vrijwillige gemeenschapsdienst aan. Dit kan in de tewerkstellingscel zijn, in het woonzorgcentrum, bij de gemeentediensten of in een onderwijsinstelling. Het OCMW is gestart met zes kandidaten waarvan er ondertussen vier werk vonden op de reguliere arbeidsmarkt. Momenteel zijn er negen personen actief in gemeenschapsdienst. Ook zij worden van dichtbij opgevolgd door een trajectbegeleider en een begeleider op de werkvloer. De eerste evaluatiegesprekken met de verschillende vrijwilligers geven alvast heel veel voldoening, zowel bij de begeleiders als bij de vrijwilligers zelf. We kunnen alvast spreken van een zeer positieve evaluatie. Dankzij dit project vonden al verschillende mensen de weg terug naar de reguliere arbeidsmarkt en er gaan er ongetwijfeld nog veel volgen. De werkervaring en vaardigheden die ze iedere dag opnieuw versterken, hebben ook een positieve impact op hun sociaal leven.