WELZIJN IN OPWIJK

Gemeentebestuur steunt beginnende zelfstandigen

De meerderheid wil nieuwe ondernemers in de gemeente Opwijk een steuntje in de rug geven en start met een ondernemersloket. Iedere eerste en derde dinsdagavond van de maand tussen 17u en 18u zal er een fysiek ondernemersloket beschikbaar zijn in GACI (Marktstraat). Hier kunnen zelfstandigen terecht voor inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het bekomen van een ondernemingsnummer, controle vestigingswetten, informatie over de nodige vergunningen, inschrijving voor de BTW, aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds, …  Naast het fysiek loket is er ook een digitaal loket, dit kan men raadplegen op de website www.opwijk.be
Het gemeentebestuur verbindt er zich ook toe het inschrijvingsgeld (81,50 €) dat iedere startende zelfstandige moet betalen aan de Kruispuntbank voor Ondernemers voor hun rekening te nemen.
Hiermee voert de huidige meerderheid van alweer één van hun punten van de beleidsverklaring uit.