WELZIJN IN OPWIJK/ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opwijk is een ‘Hartveilige Gemeente’

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Gemeenten, zoals Opwijk, die aan de voorwaarden voldoen, krijgen het label ‘Hartveilige Gemeente’. De voorbije maanden hebben gemeente en OCMW verschillende acties ondernomen om aan deze voorwaarden te voldoen. Eén criterium is om minstens 1 defibrillator (AED) te hebben op een openbare plaats, de gemeente heeft er momenteel 3 (aan WZC De OASE, aan GC Hof ten Hemelrijk en in de sporthal). De komende jaren komen er hier op advies van de Welzijnsraad nog 3 bij (Nijverseel, Droeshout en Mazenzele). Een andere vereiste is het sensibiliseren van de bevolking en samen met het Rode Kruis opleidingen in reanimatie en AED-gebruik voorzien voor de bevolking en minstens 10% van het gemeentepersoneel. De gemeente heeft de voorbije maanden vier gratis opleidingen georganiseerd i.s.m. het Rode Kruis en opleidingen gegeven aan het personeel. Ook de komende jaren zal de gemeente samen met het Rode Kruis op regelmatige basis opleidingen blijven voorzien voor de bevolking.