Opwijk is een ‘Hartveilige Gemeente’
WELZIJN IN OPWIJK/ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opwijk is een ‘Hartveilige Gemeente’

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Gemeenten, zoals Opwijk, die aan de voorwaarden voldoen, krijgen het label ‘Hartveilige Gemeente’. De voorbije maanden hebben gemeente en OCMW verschillende acties ondernomen om aan deze voorwaarden te voldoen. Eén criterium is om minstens 1 defibrillator (AED) … Lees verder

OCMW en gemeente gaan nauwer samenwerken
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW en gemeente gaan nauwer samenwerken

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Regering wordt erop aangestuurd om tot een zo groot mogelijke samenwerking te komen tussen het bestuur van de gemeente en van het OCMW. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het OCMW decreet van 19 december 2008 maken een samenwerking tussen de twee autonome besturen mogelijk. Samenwerking betekent … Lees verder