WELZIJN IN OPWIJK

Beheersovereenkomst ivm samenwerking gemeente en ocmw

In 2013 werd in een eerste beheersovereenkomst de domeinen en een verder juridisch kader gecreëerd waarvoor een uitgebreidere samenwerking voor beide besturen opportuun leek. Om deze doelstelling verder concreet uit te werken werd het “Gogoo-project” opgestart dat de samenwerkingsvorm verder moest uitwerken. Het is vanuit dit project dat beide besturen de samenwerking voor de toekomst verder kunnen voorstellen.  In de gemeenteraad van 1 juli en de OCMW raad van 3 juli werden de beheersovereenkomst en de organogrammen, waarin de samenwerking een vorm krijgt, goedgekeurd.

Op vrijdag 1 augustus werd beheersovereenkomst plechtig ondertekend door burgemeester, OCMW-voorzitter, gemeentesecretaris en OCMW-secretaris.

Samenwerking gemeente en OCMW met betrekking tot de gemeenschappelijke ondersteunende diensten.

Gemeente en OCMW zijn en blijven 2 afzonderlijke besturen die hun eigen specifieke finaliteit hebben.

De doelstellingen van het OCMW zijn eerder sociaal geïnspireerd. Denk maar aan de ondersteuning van mensen die het moeilijker hebben in de samenleving, kunnen inspelen op de behoeftes van de ouderen in onze samenleving, mensen mee helpen integreren in onze maatschappij.

De doelstellingen van de gemeente liggen duidelijk op andere domeinen zoals: administratieve ondersteuning van de burgers, stedenbouw, infrastructuur, een gevarieerd vrije tijdsbeleid (sport, cultuur, bibliotheek, jeugd) en kinderopvang.

Er zijn echter een aantal taken en bevoegdheden die in beide besturen terugkomen en waarmee de besturen een efficiëntie en schaalvoordeel willen creëren door deze samen op te nemen.

De gezamenlijke structuur zal worden uitgewerkt rond volgende afdelingen:
– Financiën: gemeenschappelijke visie voor de financiële dienst ontwikkelen met betrekking tot de beheers- en beleidscyclus, facturatie, rapporteringen en het besluitvormingsproces.
– Interne zaken : deze afdeling staat in voor het aanleveren van juridische expertise en de opvolging van het algemeen secretariaat van beide besturen. Daarnaast worden volgende verantwoordelijkheden binnen deze afdeling gemeenschappelijke uitgebouwd : communicatie, IT, organisatiebeheersing, GIS/ noodplanning.
– Personeel: gezamelijke visie met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, uniformiteit in reglementering, HR processen verder uitwerken en toepassen.
– Centrale aankoop en contractenbeheer : gemeenschappelijke aankoopvisie ontwikkelen en een gezamelijke cultuur creëren rond aankoop en preventie. Centraliseren van alle overheidsopdrachten voor beide besturen.
– Facilitaire diensten: centrale aansturing en planning voorzien voor het intern schoonmaakpersoneel van beide besturen om kennis en efficiëntie te vergroten.