ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Verfraaiingswerken gebouw ’t Kapstokske

De laatste fase van de verbouwing- en verfraaiïngswerken aan de woning van het sociaal leerwerkproject ’ t Kapstokske (Kattestraat 18) zijn afgerond. De etalageramen en de inkomdeur aan de voorgevel werden vervangen.  Aansluitend werden de gevels, zowel de voor- als achtergevel, geïsoleerd en bepleisterd. Deze werken werden uitgevoerd door de firma Demaco uit Opwijk en de firma Kwalistuk uit Lebbeke. De totale kost van deze werken bedraagt €23.707,35 (BTW inclusief).

Met de vervanging van de ramen, de voordeur en het aanbrengen van de isolatie op de buitenmuren werd het gebouw volledig energiezuinig gemaakt en werden de interventies voor het realiseren van een duurzaam gebouw afgerond. Tevens zal door het aanbrengen van de sierbepleistering het gebouw aan het straatbeeld een bijzonder effect meegeven.