OCMW biedt 78 cursisten van Nederlandse lessen nieuwjaarsdrink aan
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW biedt 78 cursisten van Nederlandse lessen nieuwjaarsdrink aan

Eén van de doelstellingen van de beleidsploeg was het organiseren van Nederlandse lessen voor anderstaligen binnen de gemeente. De eerste lessen gingen van start op dinsdag 17 september 2013 met 25 cursisten en 3 lesgevers. Ondertussen zijn we meer dan 2 jaar verder en tellen we 78 cursisten en 8 lesgevers. Naar jaarlijkse gewoonte worden … Lees verder

Opwijk is een ‘Hartveilige Gemeente’
WELZIJN IN OPWIJK/ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opwijk is een ‘Hartveilige Gemeente’

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Gemeenten, zoals Opwijk, die aan de voorwaarden voldoen, krijgen het label ‘Hartveilige Gemeente’. De voorbije maanden hebben gemeente en OCMW verschillende acties ondernomen om aan deze voorwaarden te voldoen. Eén criterium is om minstens 1 defibrillator (AED) … Lees verder

Zorgcampus OCMW Opwijk – zomerse openhuisdag
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Zorgcampus OCMW Opwijk – zomerse openhuisdag

Op zondag 21 juni kunnen geïnteresseerden langskomen in ons dagverzorgingscentrum “’t Zonnedal” voor meer info over onze dienstverlening en een rondleiding. Van 13u tot 17u kunnen mantelzorgers en familieleden van bewoners terecht in het woonzorgcentrum om meer te weten te komen over de dienstverlening van het OCMW en voor informatie over dementie. Om 15u geeft … Lees verder

OCMW Opwijk werkt mee aan campagne ‘gezonde gemeente’
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW Opwijk werkt mee aan campagne ‘gezonde gemeente’

Gemeente en OCMW Opwijk werken mee aan de campagne ‘gezonde gemeente’ van de Vlaamse Overheid. In de maand mei gaan er verschillende wandelingen, infoavonden en een familiepicknick door; dit in samenwerking met verschillende adviesraden, verenigingen en mutualiteiten. Wandelingen Iedere dinsdagavond wordt er een wandeling georganiseerd van ongeveer 4 km. Je krijgt hier tips van een … Lees verder

Opendeurdagen in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opendeurdagen in sociaal leerwerkproject ‘t Kapstokske

Het sociaal leerwerkproject ’t Kapstokske leidt laaggeschoolde of langdurige werklozen op in het herstellen en het verkopen van tweedehandskledij om zo werkervaring op te doen en makkelijker werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Onder leiding van een begeleidster kunnen zo zes vrouwen geholpen worden. Iedereen kan hier terecht om zijn gebruikte kledij een tweede … Lees verder

OCMW-secretaris op pensioen
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW-secretaris op pensioen

Op vrijdag 27 februari werd OCMW-secretaris François Vunckx gehuldigd en bedankt tijdens zijn pensioenfeest. François is 65 jaar en was 32 jaar OCMW-secretaris. François heeft zijn rol binnen de organisatie zien evolueren van een veredelde klerk naar een manager. In het kader van deze managementopdracht focuste hij zich vooral op een goed uitgebouwd personeelsbeleid en … Lees verder

Geautomatiseerd zorgdossier in WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Geautomatiseerd zorgdossier in WZC De Oase

Elke bewoner van het WZC “De Oase” dient wettelijk te beschikken over een administratief, verpleegkundig en medisch dossier. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van een softwareprogramma voor het beheer van het administratief en verpleegkundige dossier. Dit softwareprogramma is onderverdeeld in 2 subprogramma’s: met het ene worden het administratief dossier en de RIZIV-facturatie beheerd; het andere … Lees verder

Individuele medicatievoorbereiding in OCMW Opwijk
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Individuele medicatievoorbereiding in OCMW Opwijk

Vanaf 1 april zal de medicatie van de bewoners niet meer op de klassieke manier geleverd worden, maar via een systeem van individuele medicatievoorbereding (IMV). Binnen de ouderensector is er momenteel een evolutie lopende naar een andere manier van medicatielevering, nl. individuele medicatievoorbereding (IMV). Op deze manier van medicatielevering wordt de geneesmiddelenstroom geautomatiseerd. Een geautomatiseerd … Lees verder

OCMW-raad Opwijk gaat digitaal
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW-raad Opwijk gaat digitaal

In de laatste OCMW-raad werd beslist om mee in te stappen in het project ‘Digitaal vergaderen’ dat door het gemeentebestuur werd uitgewerkt. Het gemeentebestuur werd hierdoor gemachtigd voor het voeren van de opdracht ‘Aankoop en indienstelling van een softwaremodule digitaal vergaderen’ en wees de opdracht toe aan de firma bvba Green Valley Belgium. Dit project is … Lees verder

2014, vruchtbaar jaar voor OCMW Opwijk
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

2014, vruchtbaar jaar voor OCMW Opwijk

2014 werd een vruchtbaar jaar voor het OCMW Opwijk, met enkele mooie verwezenlijkingen: de opening van de nieuwe zorgcampus met 32 serviceflats, het afsluiten van een beheersovereenkomst met de gemeente, de aanstelling van een nieuwe OCMW-secretaris, het verbeteren van de personeelsformatie, het uitbreiden van de Nederlandse lessen voor anderstaligen, het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met verschillende … Lees verder

Opening vernieuwde OCMW-zorgcampus
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opening vernieuwde OCMW-zorgcampus

Naar aanleiding van de bouw van de 32 nieuwe serviceflats ‘De Vlindertuin’ werd er op de OCMW-Raad van 28 februari 2013 beslist om ook de omgeving te verfraaien. De omgevings-, riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd in samenwerking met het gemeentebestuur van Opwijk en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze omgevingswerken werden aangevat op … Lees verder

Dag van de mantelzorg
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Dag van de mantelzorg

Het OCMW organiseert op dinsdag 25 november – van 14u tot 20u – een mantelzorgdag in het woonzorgcentrum ‘De Oase’. Deze dag richt zich naar iedereen die op één of andere manier zorgt voor een ander en zichzelf: familie, vrijwilligers, mantelzorgers, buren, professionele hulpverleners, … Voor hen bieden we een waaier aan informatie. Het aanbod … Lees verder

Fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’

Het OCMW organiseert, in samenwerking met de gemeente Opwijk, de fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ (creatie van http://www.agorakring.be).  Het OCMW en gemeente willen via het kansenbeleid armoede in Opwijk preventief aanpakken. ‘Armoede door kinderogen’ toont foto’s die niet enkel mooi zijn maar vooral inhoudelijk sterk zijn, foto’s die een verhaal vertellen over de leefwereld van ouders … Lees verder

Invulling van dienst facilities in WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Invulling van dienst facilities in WZC De Oase

In de OCMW-Raad van 24 april 2014 werd de tweede fase van de aanpassing van het organogram en de personeelsformatie goedgekeurd. Deze tweede fase heeft betrekking op de invullingen binnen de dienst facilities (keuken – schoonmaak – wasserij – technisch onderhoud). Deze aanpassing heeft voornamelijk betrekking op de wijziging van de functie van verantwoordelijke keuken … Lees verder

OCMW Opwijk zet deuren open tijdens Open Gemeentedag
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW Opwijk zet deuren open tijdens Open Gemeentedag

Tijdens de Open Gemeentedag van nu zondag 21 september zet ook het OCMW Opwijk zijn deuren open. Tussen 14u en 18u kan er op de OCMW-campus in de Kloosterstraat kennis gemaakt worden met de werking van het woonzorgcentrum, serviceflats en het dagverzorgingscentrum. Naast verschillende rondleidingen zijn er ook infostands over onze dienstverlening en ouderenzorg. Iedereen … Lees verder