ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW-secretaris op pensioen

Op vrijdag 27 februari werd OCMW-secretaris François Vunckx gehuldigd en bedankt tijdens zijn pensioenfeest. François is 65 jaar en was 32 jaar OCMW-secretaris. François heeft zijn rol binnen de organisatie zien evolueren van een veredelde klerk naar een manager. In het kader van deze managementopdracht focuste hij zich vooral op een goed uitgebouwd personeelsbeleid en een gezond financieel beheer. In de loop der jaren werden door zowel de Vlaamse als de Federale overheid steeds nieuwe initiatieven doorgeschoven naar de OCMW’s waarop lokaal dan steeds een gepast antwoord moest worden gegeven binnen de beschikbare mogelijkheden. Ook op lokaal gebied werden in het kader van het sociaal beleid veel initiatieven op de kaart gezet: sociale tewerkstelling, sociale huisvesting, sociaal leerwerkproject, sociaal restaurant, taallessen, nieuw woonzorgcentrum, nieuwe serviceflats, … In al deze realisaties heeft François als secretaris, samen met zijn team, steeds een voortrekkersrol willen opnemen. Zelf heb ik 8 jaar mogen samenwerken met François, wat een bijzonder leerrijke ervaring was!

Vanaf 1 maart 2015 zal huidig financieel beheerder Christel Ringoot de functie van OCMW-secretaris op zich nemen. Christel slaagde begin 2014 voor de examens en werd door de OCMW-raad aangesteld als nieuwe OCMW-secretaris. Door de nauwere samenwerking tussen gemeente en OCMW zal er geen nieuwe financieel beheerder worden aangesteld bij het OCMW. De financieel beheerder van de gemeente, Bart Verdoodt, zal vanaf 1 maart 2015 ook financieel beheerder zijn van het OCMW.
Zowel voor Christel als Bart, heel veel succes met de nieuwe functie!