ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Cursisten Nederlandse lessen krijgen diploma

Het schooljaar is weer ten einde, ook voor de lessen Nederlands voor anderstaligen van het OCMW Opwijk. Een goed moment om even stil te staan bij de werking van het voorbije schooljaar.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben we beroep kunnen doen op 7 lesgevers voor 85 cursisten, een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig schooljaar. Op vraag van de basisscholen is er een uitbreiding gekomen van de doelgroepen. Tot vorig jaar richtten we ons op cursisten vanaf de leeftijd van 15 jaar , het voorbije schooljaar is er ook een groep gestart met leerlingen van het basisonderwijs die lessen Nederlands volgen. Het aanleren van Nederlands aan kinderen vraagt een specifieke aanpak; het was dan ook nodig hiervoor een lesgever vrij te stellen.

Op 16 juni werden de proeven afgelegd door de lesgevers en zijn er een aantal interviews afgelegd door de cursisten aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Deze gesprekken werden positief ervaren door bewoners en cursisten. Op donderdag 25 juni werden alle cursisten en lesgevers uitgenodigd op de proclamatie. De cursisten kregen hier een getuigschrift overhandigd. Dit getuigschrift is niet alleen een bevestiging van hun inspanningen, maar betekent ook dat zij op basis daarvan in aanmerking kunnen komen voor een aantal sociale voordelen.