ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW Opwijk start met project ‘gemeenschapswerk’

Op de OCMW-raad van 26 maart 2015 werd door de meerderheidspartijen beslist om het project ‘gemeenschapswerk’ op te starten. Het is één van de prioritaire doelstellingen van het OCMW Opwijk om leefloongerechtigden en personen met een vergoeding te activeren en hen terug een kans te geven op de reguliere arbeidsmarkt. Het is ons doel om via een trajectbegeleider (maatschappelijk werker van het OCMW Opwijk) een traject uit te werken om deze personen terug aan een job te helpen. Eén mogelijkheid is om binnen dit traject gemeenschapswerk uit te voeren. Zo kan de persoon maximum 2 dagen per week tegen een vergoeding ingezet worden bij de diensten van gemeente of OCMW. Een unieke kans om ervaring op te doen, terug te wennen aan een arbeidsritme en financieel meer ademruimte te hebben. De kandidaten worden eerst gescreend door de Sociale Dienst van het OCMW en door het Bijzonder Comité Sociale Zaken, de trajectbegeleider zorgt voor de opvolging. Na 6 maanden zal er een evaluatie doorgaan om de werking te evalueren.