Kick-off moment Mondzorglijn – WZC De Oase
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Kick-off moment Mondzorglijn – WZC De Oase

Woonzorgcentrum “De Oase” van OPcura W.V. neemt deel aan De Mondzorglijn, een project dat als doel stelt de mondzorg voor ouderen in woonzorgcentra te optimaliseren. Kwetsbare ouderen, en vooral ouderen die in de woonzorgcentra verblijven, hebben immers een veel slechtere mondgezondheid ten opzichte van de algemene bevolking of zelfs ten opzichte van hun valide leeftijdsgenoten. … Lees verder

Nieuw bestuur OPcura W.V.
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuw bestuur OPcura W.V.

Op 1 januari 2018 werd welzijnsvereniging OPcura opgestart. Deze vereniging van publiek recht werd opgericht door twee deelgenoten, namelijk gemeente en OCMW Opwijk. Door deze oprichting werd de zorgcampus verzelfstandigd in een aparte rechtspersoonlijkheid. De statuten leggen de twee bestuursorganen van OPcura vast, namelijk de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Beide organen zijn … Lees verder

Ouderen zorgcampus OPcura helpen Natuurpunt vogels tellen
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Ouderen zorgcampus OPcura helpen Natuurpunt vogels tellen

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Het Grote Vogelweekend in Vlaanderen om na te gaan hoe het gesteld is met de vogels in Vlaamse tuinen. Tijdens het telweekend in 2018 hebben 33.675 Vlamingen in totaal 632.285 vogels geteld. In 2019 wordt er opnieuw een telweekend georganiseerd, meer bepaald op 26 en 27 januari 2019. Natuurpunt Opwijk ziet in … Lees verder

Afwerking van nieuwe zorgcampus
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Afwerking van nieuwe zorgcampus

De vroegere OCMW-campus heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Na de bouw van onze serviceflats De Vlindertuin werd de campus in 2014 heraangelegd en omgevormd tot een mooie zorgcampus. Het administratief OCMW-gebouw werd afgebroken en het perceel werd recentelijk omgevormd tot een aangename groene “Oase” op de campus. Met het tuinfeest willen wij … Lees verder

Zorgvereniging OPcura geeft ondersteuning aan mantelzorgers
ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Zorgvereniging OPcura geeft ondersteuning aan mantelzorgers

Zorgvereniging OPcura en de gemeente Opwijk ondersteunen de mantelzorgers, dit onder meer door de jaarlijkse organisatie van een mantelzorgdag. Een mantelzorger is iemand die hulp biedt aan een zorgbehoevende uit zijn/haar directe omgeving. We onthalen de mantelzorgers met een verwenkoffie en sluiten af met frietjes. Tussendoor houden we een mantelzorgcarroussel. Vijf sprekers belichten vijf thema’s … Lees verder