ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Opstart zorgvereniging OPcura

OCMW-raad en gemeenteraad hebben samen de zorgvereniging OPcura opgericht. Hierin worden alle ouderenvoorzieningen van de zorg- campus van het OCMW ondergebracht (het woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum en de service ats), samen met het dienstenchequebedrijf-poetsdienst. Het Sociaal Huis maakt geen deel uit van zorg- vereniging OPCura.
Door de oprichting van deze zorgvereniging worden de zorgcampus én het dienstencheque- bedrijf verzelfstandigd in een publiekrechtelijke vereniging die los staat van de huidige gemeen- te- en OCMW-structuur. De zorgvereniging heeft een eigen algemene vergadering (AV) en raad van bestuur (RVB). Voor Open Vld zijn Peter Beerens en Annelies De Pauw vertegenwoordigers in de AV. In de RVB wordt Open Vld vertegenwoordigd door Albert Beerens en Els Van Gucht. De doelstelling van OPcura is een betere dienst- verlening aanbieden aan de Opwijkse burger, een hogere e ciëntie bereiken door meer bedrijfs- economisch te handelen met behoud van sociale compensaties. In de naam verwijzen de hoofdletters ‘OP’ naar Opwijk. Het woord ‘cura’ betekent zorg in het Latijn. Zeer passend, aangezien zorg de hoofdopdracht is van de zorgvereniging.