ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Positieve evaluatie voor Buurthuis ‘Den Hopstaak’

Op dinsdag 4 april startte het OCMW Opwijk met het buurthuis ‘Den Hopstaak”. Iedere dinsdagnamiddag worden in woon- zorgcentrum De Oase activiteiten georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de serviceflats, maar ook voor externen.  Een evaluatie van de eerste maanden toont dat deze nieuwe dienstverlening een succes is. In totaal kwamen 225 deelnemers (148 internen en 77 externen) naar de eerste 10 activiteiten. Opvallend is dat de sportieve activiteiten (wandelzoektocht, zitnetbal, seniorobics) vaak een minder aantal deelnemers lokken terwijl de informatiesessies (geneeskrachtige kruiden, voeding bij ouderen, diabetes)  het meest aantal deelnemers kennen. Deze eerste gunstige resultaten tonen aan dat bewoners van het woonzorgcentrum en externe senioren hun weg hebben gevonden naar ons buurthuis. Uiteraard dient onze nieuwe dienstverlening verder opgebouwd te worden en verwachten we de komende maanden  (jaren) nog een groei van het aantal deelnemers. Eind dit jaar zal er een totale evaluatie opgemaakt worden (soort activiteiten, inhoud activiteiten, aantal deelnemers, ….) van de activiteiten van het buurthuis.

Ondertussen hebben we op het vast bureau van 16 februari 2017 beslist om een aanvraagdossier in te dienen bij de provincie Vlaams-Brabant voor het verkrijgen van een subsidie voor de nieuwe dienstverlening buurtzorg. De provincie Vlaams-Brabant heeft immers een provinciaal reglement opgesteld betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvang- of buurtinitiatieven voor ouderen in de provincie. De oprichting van onze nieuwe dienstverlening buurtzorg past dan ook binnen dit subsidiereglement.  De deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 18 mei 2017 beslist om aan het OCMW Opwijk een subsidie van € 5.000 voor het project buurtzorg toe te kennen. Met deze subsidie wil de provincie het OCMW Opwijk ondersteunen bij de opstart van deze nieuwe dienstverlening.