WELZIJN IN OPWIJK

Evaluatie gemeenschapsdienst OCMW

Het OCMW van Opwijk ging in april 2015 van start met vrijwillige gemeenschapsdienst voor leefloongerechtigden en was het eerste OCMW in Vlaanderen die leefloners de kans gaf om vrijwillig gemeenschapsdienst te doen. We gingen van start met 7 mensen, in 2016 waren er 18 personen en momenteel werken 14 personen vrijwillig mee in verschillende diensten van het lokaal bestuur. De vrijwilligers doen ervaring op en worden zowel tijdens als na de gemeenschapsdienst begeleid door een trajectbegeleider van de afdeling sociale zaken. De werkervaring en vaardigheden die ze iedere dag opnieuw opsteken, hebben een positieve impact op hun sociaal leven. De voorbije twee jaar hebben verschillende mensen de weg gevonden naar de reguliere arbeidsmarkt, we kunnen hier dus spreken van een succes!