WELZIJN IN OPWIJK

Samenwerking OCMW en Huis van het Kind

Huis van het Kind Opwijk, is een officieel erkend samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het OCMW (sociale zaken), de gemeente en de lokale afdeling van Kind & Gezin.

Samen proberen we ons aanbod bekend te maken en beter af te stemmen op mekaar. Onze doelstelling is om gezinnen met kinderen tot en met 25 jaar te ondersteunen door opvoedingondersteunende activiteiten aan te bieden, door informatie aan te bieden over de instanties waarbij ouders terecht kunnen met vragen over opvoeding, door ontmoeting te creëren en door de samenwerking tussen verschillende organisaties in de regio te bevorderen.

Opwijk heeft geen fysiek huis van het kind waarin al deze diensten samen zitten, de gezinnen melden zich dus aan op verschillende locaties: Jeugddienst, Burgerzaken, het Sociaal Huis en de consultatieplaats van Kind & Gezin. Deze verschillende antennepunten worden aangeduid met een plakkaat aan de gevel van het gebouw. Zodat de Opwijkenaar weet dat ze hier met hun vragen terecht kunnen.

Voor het najaar zijn er reeds twee infosessies rond opvoedingondersteuning gepland. Deze data zullen tijdig gecommuniceerd worden.