ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Positieve evaluatie buurtzorg

Door de OCMW-raad van 1 december 2016 werd de opstart van een dienstverlening ‘Buurtzorg- Naar een actief zorgzaam Opwijk’ goedgekeurd. De nieuw opgerichte dienstverlening buurtzorg bestaat uit drie pijlers: sociaal restaurant “Aan Tafel”, buurthuis “Den Hopstaak” en projectwerking “In je buurt”.

Na 1 jaar kan er een positieve evaluatie opgemaakt worden van deze nieuwe dienstverlening.

Het sociaal restaurant “Aan Tafel” bestaat reeds vele jaren en werd met de oprichting van de dienst buurtzorg ook hierin ondergebracht.

Zoals uit het overzicht van 2017 blijkt, worden meer dan 1.000 maaltijden maandelijks genuttigd in het sociaal restaurant waarvan meer dan 400 door externe senioren. Gemiddeld komen er dagelijks 37 personen eten in het sociaal restaurant, maar dit aantal varieert soms sterk van dag tot dag (afhankelijk van het menu, de weersomstandigheden,…).

De activiteiten van buurthuis “Den Hopstaak” werden opgestart op dinsdag 4 april 2017 met een openingsactiviteit.

Sinds deze opening werd er elke dinsdagnamiddag een activiteit georganiseerd in het buurthuis. We stellen hierbij een stijgend aantal deelnemers vast.

Tijdens de voorbije 26 activiteiten konden we reeds 657 deelnemers verwelkomen ofwel een gemiddelde van 25,27 personen per activiteit. Van deze 657 deelnemers waren er ook 415 bewoners van de serviceflats ofwel een gemiddelde van 16 bewoners per activiteit. We konden 233 externe ouderen verwelkomen ofwel een gemiddelde van 9 externen per activiteit. Deze gemiddelde cijfers liggen hoger dan het gemiddelde tijdens de eerste tien activiteiten zodat wij een stijgende tendens waarnemen.

Er is een grote diversiteit tussen de activiteiten. Zo heeft de kermisactiviteit op 4 juli 47 deelnemers kunnen bekoren terwijl er slechts 12 deelnemers waren op de spelletjesnamiddag, petanque of uitstap naar de Vedderboom. Het hoogste aantal externe deelnemers werd bekomen tijdens de uiteenzetting over dementie op 19 september met 23 externen.

In 2017 werd reeds een eerste project opgestart, namelijk het project Krasse Buurt. Ook deze projectwerking kende succes met 90 gerealiseerde ontmoetingen en 179 verschillende personen die deelgenomen hebben aan het project. De deelnemers uit de twee winnende wijken, wijk Broekstraat en wijk Neerveldstraat, werden op zaterdag 25 november gepast gehuldigd met een ontbijtbuffet. In deze twee wijken werd er een verkeersbord geplaatst met als opschrift Krasse Buurt – winnaar 2017.