ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW Opwijk start met buurtzorg

Het OCMW Opwijk breidt zijn dienstverlening verder uit met buurtzorg. De Zorgcampus kent reeds de diensten voor ZORGWONEN met serviceflats en woonzorgcentrum, de diensten voor BRUGZORG met dagverzorgingscentrum en kortverblijf en de diensten BUURTZORG met sociaal restaurant. Met deze nieuwe dienstverlening breiden we de dienstverlening buurtzorg uit en willen we onze huidige diensten extra in de kijker zetten. De centrale doelstelling van buurtzorg is de detectie van kwetsbare ouderen (en uitgebreid naar alle kwetsbare bewoners in de gemeente) en deze proactief te benaderen. Hiervoor zal voornamelijk samengewerkt worden met andere openbare diensten of welzijnsorganisaties of verenigingen en vrijwilligers. Vanaf april
Concreet zal onze dienstverlening buurtzorg bestaan uit drie grote pijlers:
– Sociaal restaurant ‘Aan Tafel’ dat sinds 2009 bestaat en dagelijks (ook op weekend- en feestdagen) een gevarieerde en lekkere maaltijd aanbiedt tegen een kostprijs van € 7 per persoon.
– Buurthuis/ontmoetingshuis dat elke dinsdagnamiddag zal doorgaan in zaal Satijn in WZC De Oase. Het stimuleren van sociale contacten en preventie staan hierbij centraal. Het ontmoetingshuis zal sterk leunen op vrijwilligers en zal elke dinsdagnamiddag een activiteit tegen een beperkte kostprijs aanbieden voor externe ouderen en anderen (zoals mensen met een beperking, sociaal cliënteel,…). Per jaar zullen er ook een aantal activiteiten kosteloos aangeboden worden. Vervoer van en naar het buurthuis kan voorzien worden. Het programma wordt bekendgemaakt via affiches, gemeentelijk infoblad, website, digitale infoborden,…
– Projectwerking met als doel kwetsbare ouderen en bewoners van de gemeente te detecteren en proactief te benaderen. In het najaar 2017 zal reeds één project opgestart worden.

folder Buurtzorg Den Hopstaak