ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

OCMW Opwijk stelt nieuwe woonverantwoordelijke aan

Het OCMW Opwijk baat een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, serviceflats en een sociaal restaurant uit op de zorgcampus in de Kloosterstraat te Opwijk.

Naast het verlenen van zorg aan de bewoners is ook de facilitaire werking een belangrijk aspect van de werking. Het OCMW Opwijk beschikt immers over een keuken, dienst schoonmaak, wasserij en technische medewerkers die volledig in eigen beheer dagelijks zorgen voor lekkere en gevarieerde maaltijden, schone kamers en gemeenschappelijke ruimtes, het wassen en strijken van het bewonerslinnen en het klaren van allerlei technische klusjes.

De coördinatie en aansturing van deze facilitaire diensten (ook wel eens ‘hoteldiensten’ genoemd) is dan ook een belangrijk takenpakket.  Reeds in zitting van 22 mei 2014 heeft de OCMW-raad beslist om het organogram en de personeelsformatie aan te passen en een functie van verantwoordelijke facilities te creëren die deze ondersteunende diensten moet coördineren en leiden. Deze functie werd gedurende de periode van november 2014 tot en met april 2016 ingevuld en was vanaf mei 2016 opnieuw vacant. De vacantstelling van deze functie was voor ons een geschikte gelegenheid om de benaming en de inhoud van de functie wat aan te passen gelet op de ervaring die wij reeds opgedaan hadden. Zo werd de benaming van de functie veranderd in woonverantwoordelijke zorgcampus zodat inhoud en benaming meer op elkaar afgestemd werden. Zoals de hoofdverpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening is de woonverantwoordelijke het aanspreekpunt voor het woongebeuren op onze campus. Naast zorg bieden wij immers ook een woonomgeving aan ouderen op de campus aan. De woonverantwoordelijke zorgt er dan ook samen met het team van medewerkers voor dat onze bewoners en gebruikers dagelijks een lekkere maaltijd kunnen nuttigen, dat de kamers er netjes bijliggen, dat er verwarming is, dat de tuin onderhouden wordt, dat het linnen mooi gewassen en gestreken wordt,… kortom dat het aangenaam wonen is op onze campus.

Een selectieprocedure voor de invulling van deze functie werd opgestart. In het najaar van 2016 werd deze procedure afgerond en werd mevr. Ann Verdoodt door het Vast Bureau aangesteld als nieuwe woonverantwoordelijke. Mevr. Verdoodt is vanaf 1 januari 2017 in dienst binnen deze functie. Na een inwerkperiode wachten haar tal van uitdagingen op het vlak van de facilities zoals o.a. blijkt uit de acties zoals opgenomen in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Opwijk. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de herinrichting van onze wasserij en de herinrichting van de gemeenschappelijke badkamers en doucheruimtes in het woonzorgcentrum.

Veel succes voor Ann Verdoodt met haar nieuwe functie!!