ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Dag van de mantelzorg

Het OCMW organiseert op dinsdag 25 november – van 14u tot 20u – een mantelzorgdag in het woonzorgcentrum ‘De Oase’. Deze dag richt zich naar iedereen die op één of andere manier zorgt voor een ander en zichzelf: familie, vrijwilligers, mantelzorgers, buren, professionele hulpverleners, … Voor hen bieden we een waaier aan informatie.

Het aanbod van het OCMW wordt in de kijker gezet, er zijn rondleidingen in de zorgcampus van het OCMW en de medewerkers van het Sociaal Huis ‘De Wegwijzer’ zijn aanwezig om al je vragen over sociale dienstverlening te beantwoorden.

Naast het OCMW-aanbod komen ook enkele aspecten vanuit de regelgeving aan bod:
– Notaris Hilde Fermon vertelt over de praktische zaken van het erfenisrecht.
– De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid komt een uiteenzetting geven over verschillende vergoedingen, zoals: de tegemoetkoming ‘Hulp aan Bejaarden’, een inkomensvervangende tegemoetkoming en nog enkele andere sociale en fiscale voordelen.
– De Opwijkse personeelsdienst geeft informatie over de mogelijkheden van tijdskrediet. Welke soort van loopbaanonderbrekingen kan je allemaal nemen?

Tot slot komt ook het aspect ‘gezondheid’ aan bod. Dit gebeurt d.m.v. een workshop: “Het evenwicht bewaren tussen draagkracht en draaglast”. Je kan ook kennismaken met het Mammoboxspel. In intieme kring krijg je meer uitleg over borstthema’s, onderzoeken, de mammobiel, …

Hierbij het volledige programma: brochure_mantelzorg