OPEN VLD/VERKIEZINGEN 2018

Ons programma. Het werkt.

Waar staat Open Vld Opwijk-Mazenzele voor? Welke klemtonen wil onze partij de komende zes jaar leggen? Maar ook, wat denkt de Opwijkse burger over het te voeren beleid?

Een antwoord op al deze vragen hebben wij gebundeld in ons programma. Om
tot dit programma te komen, hebben wij de voorbije maanden de mening van de Opwijkse burger gevraagd. Een aantal belangrijke beleidsdomeinen kwamen aan bod. Iedereen kreeg de kans om mee te werken en velen hebben ons referendum beantwoord.

In verschillende werkgroepen, bestaande uit onze mandatarissen, onze kandidaten en andere geïnteresseerden werden uw antwoorden gebundeld en uitgewerkt
tot een beleidsdocument dat wij als ons programma aan u willen voorstellen. Er werd uitgebreid rekening gehouden met uw wensen en verwachtingen. Met dit programma als leidraad willen wij van Opwijk een moderne gemeente maken die toch haar landelijk en Vlaams karakter kan behouden.

Wil u dat Opwijk een gemeente wordt waar iedereen in harmonie kan samenleven, dan liggen uw garanties bij Open Vld.

Ons programma voor de komende 6 jaar: ons programma