WELZIJN IN OPWIJK

Proclamatie Nederlandse lessen

Op donderdag 30 juni kregen de cursisten van de cursus ‘Nederlands voor anderstaligen’ hun diploma uitgereikt uit handen van de OCMW-raadsleden. Het OCMW van Opwijk ging van start met dit project in september 2013, met als doel de integratie van anderstaligen in onze gemeente zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ondertussen is het derde schooljaar afgesloten en zien we een jaarlijkse stijging van het aantal cursisten. Bij de start in september 2013 schreven er 25 cursisten in, het voorbije schooljaar volgden 73 anderstaligen de lessen Nederlands. Proficiat aan cursisten, lesgevers, begeleiders en maatschappelijk werkers voor hun inzet!

Interesse?
De lessen zijn gratis en starten opnieuw in september, geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met het OCMW van Opwijk via het gratis nummer 0800/11341.